Raimonda Bublienė gins disertaciją ,,Daugialypė diskriminacija Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste" - MRU
Kalendorius

Gruodžio 09
Raimonda Bublienė gins disertaciją ,,Daugialypė diskriminacija Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste”
09 d. 14:00 val., 09 d. 17:00 val.
L-102 aud.

2022 m. gruodžio 9 d. 14 val. Raimonda Bublienė (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Daugialypė diskriminacija Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste“. Gynimas vyks L-102 aud., MRU LAB, Didlaukio g. 55, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
doc. dr. Inga Daukšienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Lyra Jakulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
dr. Laima Vaigė (Upsalos universitetas, Švedijos Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Disertacijoje „Daugialypė diskriminacija Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste“ autorė kompleksiškai tiria daugialypės diskriminacijos reiškinį. Autorė nagrinėja daugialypės diskriminacijos kilmę, terminologijos problematiką, pripažinimą įvairių ES valstybių narių nacionalinėje teisėje bei daugialypės diskriminacijos sukeltos žalos atlyginimą. Autorė tiria ES antidiskriminacinės teisės pagrindinius principus ir problematiką daugialypės diskriminacijos kontekste. Darbe išsamiai pristatoma ir analizuojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija ir Jungtinių Tautų institucijų praktika daugialypės diskriminacijos kontekste. Tyrimo eigoje nustatomos teisinio reguliavimo ir jurisprudencijos problemos, siūlomi aktualūs sprendimo būdai.

Susipažinti su disertacija