Prof. dr. Richard’o Albert’o vieša paskaita „Daugiatekstės Konstitucijos Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pasaulyje“ - MRU
Kalendorius

Spalio 19
Prof. dr. Richard’o Albert’o vieša paskaita „Daugiatekstės Konstitucijos Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pasaulyje“
19 d. 12:30 val., 19 d. 00:00 val.
MRU, I-414 a.

Ištisoms kartoms konstitucinės teisės studijos prasidėdavo nuo standartinės klasifikacijos: kai kurios konstitucijos yra rašytinės, kitos – nerašytinės. Vis dėlto tokia dvinarė klasifikacija yra klaidinga ir klaidinanti. Ji klaidinga, nes visos konstitucijos sudarytos iš rašytinių tekstų. Ji klaidinanti, nes visos konstitucijos turi tam tikras nerašytas taisykles. Dėl neteisingo skirstymo neatsižvelgiama į patį svarbiausią pasaulio konstitucijų skirtumą: kai kurias konstitucijas sudaro vienas aukščiausią teisinę galią turintis dokumentas, o kitas – keletas dokumentų, atskirai priimtų, bet turinčių bendrą bruožą – teisinę viršenybę. Paplitusios, bet iki šiol nepastebėtos, šios iš kelių tekstų susidedančios konstitucijos yra unikalios konstitucinės formos, kuri dar turėtų būti ištirta ir teoriškai plėtojama. Jas galima vadinti daugiatekstėmis konstitucijomis.

Daugiatekstės konstitucijos nuo vienteksčių skiriasi pagrindiniais konstitucinio gyvavimo požymiais: pradine konstrukcija, nuolatine raida, autoritetingu aiškinimu ir formaliu keitimu. Be to, daugiatekstės konstitucijos suteikia intriguojančių su demokratija, žmogaus teisėmis ir teisės viršenybe susijusių valdymo galimybių, kurios jas skiria nuo pasaulyje vyraujančio vienteksčių konstitucijų modelio.

Kaip paaiškinti, iliustruoti ir teoriškai išplėtoti daugiateksčių konstitucijų konstrukciją ir veikimą? Kokia jų kilmė? Iš šių klausimų išplaukiantis rezultatas – pagrindinių konstitucinių kategorijų pertvarkymas, gilus analitinis pasinėrimas į savitą konstitucinę formą ir sampratos, keičiančios požiūrį į pasaulyje egzistuojantį paradigminį vientekstės konstitucijos modelį, atskleidimas.

Paskaita vyks anglų kalba. Paskaitą moderuos Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė dr. Toma Birmontienė.

Richard Albert, Mykolo Romerio universitete besilankantis Viešosios teisės instituto kvietimu, yra William’o Stamps’o Farish’o teisės profesorius ir Konstitucinių studijų centro direktorius Teksaso universitete Austine (JAV), daugiau kaip 25 knygų įvairiomis konstitucinės demokratijos temomis autorius. Būdamas pasaulinio lygio teisinės minties lyderis demokratijos vystymosi srityje, jis yra vienas iš Tarptautinės viešosios teisės draugijos (International Society of Public Law), t. y. didžiausios pasaulyje administracinės, konstitucinės ir tarptautinės teisės mokslininkus vienijančios bendruomenės, pirmininkų. Richard Albert taip pat yra Tarptautinio forumo konstitucionalizmo ateičiai (International Forum on the Future of Constitutionalism), ne pelno siekiančios organizacijos, kurios paskirtis – kurti žiniomis ir gerąja patirtimi paremtą galimybių, laisvės ir orumo pasaulį, įkūrėjas ir direktorius. Teisės ir politikos mokslų laipsnius jis įgijo Jeilio, Oksfordo ir Harvardo universitetuose. Plačiau apie prof. dr. Richard’ą Albert’ą žr. https://law.utexas.edu/faculty/richard-albert ir https://www.richardalbert.com/biography.html.