Kalendorius

Rugsėjo 10
Pasaulinio lygio mokslininkai analizuos sovietinio genocido problematiką Lietuvoje
10 d. 09:00 val., 10 d. 12:00 val.
Mykolo Romerio universitetas

Rugsėjo 10 dieną Mykolo Romerio universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2019 m. priimto sprendimo byloje Drėlingas prieš Lietuvą, analizei. Sovietų okupacijos metais Lietuva prarado penktadalį savo gyventojų, tačiau tik nuo 1990 m. įvairių sovietinių represijų teisinio vertinimo klausimas buvo įtrauktas į nacionalinę ir Europos darbotvarkę. Pirmojoje byloje šiuo klausimu (Vasiliauskas prieš Lietuvą, 2015 m.) EŽTT nusprendė, kad Lietuvos partizanai, kurie beveik dešimtmetį priešinosi sovietų režimui, nebuvo genocido aukos. Tačiau 2019 m. kovo mėn. EŽTT priėmė sprendimą byloje Drėlingas prieš Lietuvą, kurioje sutiko su Lietuvos nacionalinių teismų vertinimu, kad partizanai pripažintini reikšminga lietuvių tautos dalimi, todėl jų sisteminis nužudymas laikytinas daliniu lietuvių tautos genocidu. Sprendimas įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 10 d. atmetus atsakovo prašymą perduoti bylą Didžiajai kolegijai.

Renginio metu įvairius bylos Drėlingas prieš Lietuvą aspektus įvertins teisės, istorijos ir genocido studijų mokslininkai iš JAV, Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Italijos ir Lietuvos. 

Renginys remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.