Nacionalinė konferencija „Lošimų paslaugos Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“ - MRU
Kalendorius

Spalio 12
Nacionalinė konferencija „Lošimų paslaugos Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“
12 d. 09:30 val., 12 d. 14:00 val.
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius
Mykolo Romerio universitete spalio 12 dieną įvyks Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto organizuojama nacionalinė konferencija „Lošimų paslaugos Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“.
 
Renginio programa:

9.30 – 10.00 val. Dalyvių registracija, kava;

10.00-10.10 val. Konferencijos atidarymas;

Agata Katkonienė, Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centro atstovė, Evaldas Magelinskas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas;

10.10 – 10.40 val. Lošimų paslaugų paplitimas Lietuvoje (2017-2022 M.);

Prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Romas Prakapas, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, doc. dr. Asta Railienė, Mykolo Romerio universitetas;

10:40 – 11.00 val. Lošimų ir loterijų grąža visuomenei;

Evaldas Magelinskas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas;

11.00 – 11.20 val. Lošimų teisinis reguliavimas;

Linas Sesickas, advokatas;

11.20 – 11.45 val. Neatsakingas lošimas;

Prof. dr. Gediminas Navaitis, Mykolo Romerio universitetas;

11.45 – 12.00 val. Moksleivių patirtys lošimuose ir loterijose pagal ESPAD tyrimų duomenis;

Prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas;

12.00 – 12.30 val. Kavos pertrauka;

12.30 – 12.45 val. Ekperimentinis ir rizikingas paauglių elgesys formuojantis asmenybei;

Giedrė Misiūnienė, RPLC Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus vedėja;

12.45 – 13.00 val. Progresnių lošimų apmokestinimas;

Dr. Vytautas Naudužas;

13.00 – 13.15 val. Lošimų internete teisinis reguliavimas ES šalyse;

Pranešėjas Elmiras Azimovas;

13.15 – 13.30 val. Dvasinės ir vertybinės nuostatos lošimuose;

Kun. prof. dr. Kęstutis Ralys, RVUL kapelionas;

13.30 – 14.00 val. Diskusijos.Galerija