„Kaip atpažinti MTEP paslaugas / darbus“?
Kalendorius

Vasario 10
Nuotolinis seminaras „Kaip atpažinti MTEP paslaugas / darbus“?
10 d. 10:00 val., 10 d. 11:00 val.
GoToMeeting platforma

2021 m. vasario 10 d. 10.00 val. vyks nuotolinis seminaras „Kaip atpažinti MTEP paslaugas / darbus“ (trukmė – 1 val.).

Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/ePX79BzWcHLoyvGRA.

Pagal Frascati vadovą (2015) Mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP veikla) – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka naujoms žinioms įgyti, visuma. Yra trys MTEP rūšys:

  • fundamentiniai tyrimai – tai eksperimentiniai arba teoriniai darbai, atliekami visų pirma siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant jokio konkretaus jų praktinio taikymo ar naudojimo;
  • taikomieji tyrimai – tai originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti ir nukreiptas visų pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių įgyvendinimą;
  • eksperimentinė plėtra yra tyrimais ir praktine patirtimi sukauptomis žiniomis grindžiami sistemingi darbai, leidžiantys įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių kuriant naujus produktus ar procesus ar juos tobulinant.

MTEP vykdymo ir dokumentavimo svarba: nuo MTEP masto priklauso universitetų finansavimo apimtys ir mokslininkų vertinimas; įmonės vykdančios MTEP (tame tarpe jei pasinaudojo MSI paslaugomis) gali pasinaudoti pelno mokesčių lengvatomis.

 Seminaro metu bus aptarta:

  • Kada vykdomą veiklą galima priskirti MTEP veiklai (reikalavimai MTEP veikloms, MTEP veiklų įforminimas universitetuose);
  • Kokią papildomą naudą MTEP kuria įmonėms (pelno mokesčio lengvatos).

Seminaro metu įgytos žinios galės būti panaudotos: įforminant MSI teikiamas paslaugas, kad jos būtų pripažįstamos MTEP, ir pateikiant vertės pasiūlymą įmonėms – naudotis universitetų paslaugomis, prisitaikant MTEP pelno mokesčio lengvatą (norinčioms parduoti MTEP paslaugas/darbus verslui (mokesčio lengvata yra paskata įsigyti paslaugas iš universitetų. Žinios apie lengvatą padeda parduoti MTEP paslaugas).

Seminarą ves Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas dr. Artūras Jakubavičius.

Prisijungimas: https://global.gotomeeting.com/join/933433285
Prisijungimo kodas: 933-433-285