MRU garbės daktaro regalijų įteikimas Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentei prof. dr. Pam Fredman - MRU
Kalendorius

Rugsėjo 22
MRU garbės daktaro regalijų įteikimas Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentei prof. dr. Pam Fredman
22 d. 15:00 val., 22 d. 16:00 val.
C-I-414 aud., Ateities g. 20, Vilnius

Preliminari programa:

15 val. Senato iškilmingos sesijos atidarymas (Ceremonijos svečių prašome atvykti iki 14.50 val.);

15.02 val. Senato pirmininko prof. dr. Romo Prakapo paskelbtas Senato nutarimas dėl Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro suteikimo Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentui prof. dr. Pam Fredman;

15.05 val. Pristatymas apie garbės daktaro Prof. Dr. Pam Fredman pasiekimus ir biografiją;

15.25 val. Garbės daktaro regalijų įteikimas;

15.35 val. Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro prof. dr. Pam Fredman kalba;

15.55 val. Studentų himno „Gaudeamus igitur“ giedojimas;

16 val. Ceremonijos pabaiga;

16.15 val. Rektorės priėmimas (Rotondinėje salėje).