Mokslinis pilietiškumas neapibrėžtame pasaulyje: V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija - MRU
Kalendorius

Spalio 08-09
Mokslinis pilietiškumas neapibrėžtame pasaulyje: V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija
08 d. 00:00 val., 09 d. 00:00 val.
Ateities g. 20, Vilnius

Kviečiame 2021 m. spalio 8 – 9 d. dalyvauti  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojamoje V-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje „Mokslinio pilietiškumo ugdymas neapibrėžtame pasaulyje“.

Pirmoji diena (spalio 8 d.) vyks kontaktiniu būdu Mykolo Romerio universitete  (Ateities g. 20, Vilnius, I-414 auditorijoje). Primename, kad į universiteto patalpas įleidžiami tik Galimybių pasą turintys asmenys. Antroji konferencijos diena vyks nuotoliniu būdu.

Praėjusių metų spalį konferencijoje dalinomės įžvalgomis apie gyvenimą iki pandemijos ir po jos. Edukologijos mokslo bendruomenę kvietėme kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip išlaikyti ryšį tarp mokytojo ir mokinio jiems nesusitinkant kelis mėnesius, kaip sudaryti sąlygas pirmakursiui įsilieti į universiteto bendruomenę, kai tą bendruomenę jis mato tik savo kompiuterio ekrane, kaip nors ir nebūdami vienoje vietoje, galime išlikti kartu, kas mūsų tyrimuose ir mūsų švietime mus vienija ir jungia. Nes mokydami ir mokydamiesi mes ne tik dalinamės žiniomis, bet ir kuriame bendruomenes.

Šių metų konferencijos tema siekiame akcentuoti mokslinio pilietiškumo ugdymo problematiką, siejant ją su neapibrėžtumo pasaulyje kontekstu. Šiandienos mokslininkai ne tik analizuoja ir siūlo įvairius sprendimus visuomenei, bet būdami patys aktyvūs piliečiai, moksliniais atradimais skatina ir visuomenę aktyviam pilietiškumui. Konferencijoje taip pat kviesime įsijungti į mokslinę diskusiją, skirtą aptarti,  kas visgi yra edukologijos mokslo objektas. Kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip į lietuvių kalbą verčiame education (educations sciences objektą)? Jeigu education yra švietimas (kaip oficialiai ŠMSM siūlymu skelbiama Europos terminų tezaure TESE), tai ar švietimas yra ta plačiausia sąvoka, apimanti ir ugdymą, ir yra edukologijos mokslo objektas? Ir turime priimti, kad, pvz., physical education yra fizinis švietimas, creativity education yra kūrybiškumo švietimas? Kas tuomet yra ugdymas? Kai sakome „ugdymo mokslas“, ar tapatiname jį su edukologijos mokslu? Ar į ugdymo mokslą telpa švietimo politika ir vadyba? O gal šioje painiavoje, kuri tęsiasi jau beveik 100 metų, yra spendimas – pripažinti,  kad edukologijos mokslo objektas yra edukacija (angl. education), apimantis ir ugdymą, ir  švietimą?

Antroji konferencijos diena bus skirta mokslinių įžvalgų pasidalinimui tematinėse sekcijose.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto pirmininkės pavaduotoja LETA narė, MRU ŽVSF dekanė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Komiteto nariai – LETA valdybos nariai:

prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universitetas), dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos Sporto universitetas), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Odeta Merfeldaitė  (Mykolo Romerio universitetas), Lina Bairašauskienė (Klaipėdos universitetas), afil. prof. dr. Irena Leliūgienė (Mykolo Romerio universitetas), dr. Eglė Pranckūnienė (Mokyklų tobulinimo centras), dokt. Monika Orechova (Vilniaus universitetas).

Komiteto nariai – Mykolo Romerio universiteto mokslininkai:

Prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, doc. dr. Jolita Dudaitė, doc. dr. Justinas Sadauskas, prof.dr. Vida Gudžinskienė, doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Jolanta Pivorienė

Komiteto kontaktinis asmuo

Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, el. p. irene@mruni.eu