Kalendorius

Birželio 18
Mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos civiliniam kodeksui 20 metų: stabilumas versus dinamika“
18 d. 09:00 val., 18 d. 17:00 val.
"Zoom" nuotolinė platforma

2021 m. liepos 1 d. sukanka 20 metų nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimo. Šis kodeksas neretai vadinamas didžiausia ir svarbiausia kodifikacija atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Tikėtasi, kad tai bus stabilus fundamentalus teisės aktas, keičiamas (tobulinamas) tik išimtiniais atvejais. Vis dėlto, per 20 metų buvo priimta arti šimto kodekso pakeitimų – nuo pavienių kodekso normų taisymo iki esminių kai kurių institutų reformų.

Birželio 18 dieną, nuo 9 val. kviečiame stebėti mokslinę praktinę konferenciją „Lietuvos civiliniam kodeksui 20 metų: stabilumas versus dinamika“.

Konferencijoje bus diskutuojama ne tik dėl kodekso pakeitimų masto ir pasekmių, bet ir dėl Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų santykio, kai tam tikri Civilinio kodekso reglamentuojami santykiai daug detaliau reglamentuojami specialiaisiais įstatymais bei įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais. Keliamas Civilinio kodekso, kaip fundamentalaus, kertinio įstatymo, statuso klausimas.
Konferencija skirta teisininkų bendruomenei, teisėkūros institucijoms ir visiems, besidomintiems Lietuvos civilinės teisės raida, taikymu ir perspektyvomis. Konferencijos metu išsakytos mokslininkų ir teisės praktikų įžvalgos gali būti naudingos identifikuojant kylančius kokybiškos teisėkūros iššūkius ir projektuojant priemones egzistuojančiam reguliavimui tobulinti.

Konferencijoje pranešimus pristatys:
1. Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas (VU Teisės fakulteto profesorius, Civilinio kodekso rengimo grupės vadovas): „Civilinio kodekso idėja: nuo XIX iki XXI amžiaus“
2. Dr. Gediminas Sagatys (MRU Teisės mokyklos partnerystės profesorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas): „Europos žmogaus teisių konvencijos įtaka Lietuvos civilinės teisės raidai“
3. Gintautas Bartkus (VU Teisės fakulteto partnerystės docentas, Civilinio kodekso rengimo grupės narys): „Civilinis kodeksas - juridiniai asmenys - ar laikas naujai redakcijai?“
4. Dr. Ąžuolas Čekanavičius (MRU Teisės mokyklos lektorius): „Asmens privatumo, garbės ir orumo gynimas: ar CK tampa specialiųjų teisės normų aiškinimo "įkaitu"?”
5. Dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė (MRU Teisės mokyklos profesorė): „Bendro gyvenimo neįregistravus santuokos institutas: sena ar nauja šeimos teisės problema?“
6. Dr. Renata Juzikienė (VU Teisės fakulteto lektorė): „Įkeitimo teisės raida: imperatyvumas v. dispozityvumas“
7. Dr. Danguolė Bublienė (VU Teisės fakulteto docentė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja): „Vartojimo sutartys: kliūtis CK stabilumui ar neišvengiama dinamika?”
8. Dr. Simona Drukteinienė (MRU Teisės mokyklos profesorė): „Valstybės deliktinė atsakomybė už žalą: valdžia – vis dar žalos nesukeliantis monarchas ar už savo veiksmus privalantis atsakyti paprastas ir teisingas vaikinas?“
9. Prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis (VU Teisės fakulteto profesorius): „Civilinio kodekso suponuojami (determinuojami) ieškovo civilinės atsakomybės be kaltės procesiniai pagrindai ir jų konstituciniai aspektai“
10. Dr. Solveiga Palevičienė (MRU Teisės mokyklos profesorė): „Sutarčių teisės (r)evoliucija: kokie iššūkiai mūsų laukia?“
11. Dr. Evaldas Klimas (MRU Teisės mokyklos docentas): „Statybos ir projektavimo rangos sutartinių santykių reguliavimas - 20 metų viešosios teisės imperatyvų gausėjimo“

Konferencijos moderatoriai:
- Dr. Virginijus Bitė, MRU Teisės mokyklos profesorius ir Privatinės teisės instituto direktorius
- Dr. Dalia Vasarienė, MRU Teisės mokyklos docentė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja

Renginio dalyvius prašome užsiregistruoti - https://forms.gle/PuGt6ug4AnDDNkEc6

Renginys vyks nuotoliniu būdu.Galerija