Mišios už akademinės bendruomenės mirusiuosius - MRU
Kalendorius

Spalio 30
Mišios už akademinės bendruomenės mirusiuosius
30 d. 08:00 val., 30 d. 08:30 val.
MRU koplyčia