Mindaugas Verbickas gins disertaciją „Naujųjų technologijų įtaka sveikatos teisei“ - MRU
Kalendorius

Lapkričio 10
Mindaugas Verbickas gins disertaciją „Naujųjų technologijų įtaka sveikatos teisei“
10 d. 09:00 val., 10 d. 12:00 val.
I-414 aud.

2021 m. lapkričio 10 d. 9 val. Mindaugas Verbickas (Viešosios teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Naujųjų technologijų įtaka sveikatos teisei“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius. 

Moksliniai vadovai:
prof. dr. Darijus Beinoravičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2017–2020 m.;
prof. dr. Kazys Meilius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2014–2016 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas prof. dr. Gediminas Mesonis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Michel Fontaine (Lozanos universitetas, Šveicarija, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata, M 004);
doc. dr. Jelena Kutkauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Haroldas Šinkūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje žmogaus teisės į sveikatą dalimi tampa teisė dalytis mokslo pažangos laimėjimais ir nauda. Mokslo pažanga bei taikomoji veikla (technologijos) skirtos tam, kad būtų ugdoma žmogaus asmenybė, didinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, tačiau sveikatos srityje ši pažanga susijusi tiek su nauda, tiek ir rizikomis. Todėl neišvengiamai teisę lenkiantis technologijų progresas jai kelia vis naujų iššūkių, suponuojančių mokslinių tyrimų poreikį, kurie teisinio naujųjų technologijų ir sveikatos sąveikos reguliavimo iššūkių kontekste ieškotų harmoningos šių sričių sąveikos galimybių. Šioje disertacijoje keliamas tikslas nustatyti ir įvertinti sisteminį naujųjų technologijų poveikį sveikatos teisei remiantis pozityvios sveikatos samprata. Įgyvendinant uždavinius moksliniame darbe pagrindžiama, kad su naujų techninių galimybių integracija į sveikatos sritį susiję teisinio reguliavimo iššūkiai gali būti sprendžiami pozityvios sveikatos sampratą naudojant kaip teorinį pagrindą, pagal kurį dinamiškumas, holistiškumas ir asmens įtrauktis bei jų pagrindu besiformuojantys principai yra inovatyvaus, pagrindines žmogaus teises užtikrinančio naujųjų technologijų poveikio teisiniam reguliavimui kriterijus.

Susipažinti su disertacijaGalerija