Kas svarbu registruojant publikaciją? - MRU
Kalendorius

Spalio 13
Kas svarbu registruojant publikaciją?
13 d. 14:00 val., 13 d. 15:00 val.
Online mokymai | MS Teams

Nuotoliniai mokymai skirti tyrėjams ir doktorantams, publikuojantiems mokslo darbus.

Mokymų metu pristatoma mokslo publikacijų registravimo sistema ir pagrindiniai publikacijos įkėlimo žingsniai registruojant darbą nacionalinėje talpykloje eLABa. Apžvelgiami publikacijų klasifikavimo pakeitimai, bibliografinių sąrašų generavimas, el. sutartis įkeliamam dokumentui. Akcentuojama, kodėl svarbu tiksliai nurodyti tokius duomenis kaip mokslo kryptis, prieskyras institucijai, indėlius.

JUNGTIS Į MOKYMUS.