Kas svarbu registruojant publikaciją? - MRU
Kalendorius

Kovo 24
Kas svarbu registruojant publikaciją?
24 d. 14:00 val., 24 d. 15:00 val.
Online mokymai | MS Teams

Mokymai skirti dėstytojams ir doktorantams, publikuojantiems mokslo darbus.

Mokymų metu apžvelgiami pagrindiniai publikacijos įkėlimo žingsniai registruojant darbą nacionalinėje talpykloje eLABa. Akcentuojama, kodėl svarbu tiksliai priskirti tokius duomenis kaip mokslo kryptys, prieskyras institucijai, indėlius; kaip pasirašyti el. sutartį įkeliamam dokumentui; publikacijų klasifikavimas, bibliografinių sąrašų generavimas.

JUNGTIS Į MOKYMUS.