Ilona Šaltė gins disertaciją ,,Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos: non-refoulement principas ir užsieniečių apgręžimas" - MRU
Kalendorius

Birželio 19
Ilona Šaltė gins disertaciją ,,Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos: non-refoulement principas ir užsieniečių apgręžimas”
19 d. 13:00 val., 19 d. 16:00 val.
II-230 aud.

2023 m. birželio 19 d. 13 val. Ilona Šaltė (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos: non-refoulement principas ir užsieniečių apgręžimas“. Gynimas vyks II-230 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinis vadovas:
Doc. dr. Laurynas Biekša (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. dr. Saulius Katuoka (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Lyra Jakulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
dr. Laima Vaigė (Upsalos universitetas, Švedijos Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šioje disertacijoje analizuojamas non-refoulement principo taikymas užsieniečių išsiuntimo atvejams, esminį dėmesį skiriant užsieniečių apgręžimui. Pirmoje dalyje analizuojami bendrieji su užsieniečių teisinės padėties reglamentavimu ir jų išsiuntimu susiję klausimai. Analizuojami užsieniečių išsiuntimui taikomi reikalavimai, įtvirtinti privalomojo ir rekomendacinio pobūdžio Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės šaltiniuose. Antroje darbo dalyje analizuojamas užsieniečių išsiuntimo negalimumas non-refoulement principo aspektu. Šioje darbo dalyje atskleidžiamas non-refoulement principo turinys bei jo santykis su prieglobsčio teise. Trečioji darbo dalis skirta užsieniečių apgręžimo praktikai ir jos suderinamumui su non-refoulement principu. Šioje dalyje analizuojama EŽTK teisinis reguliavimas bei EŽTT jurisprudencija bei ES teisinis reguliavimas ir ESTT praktika, kurių pagrindu atitinkamai nustatomi vertinimo testai. Remiantis nustatytais EŽTK teisinio reguliavimo ir ES teisinio reguliavimo testais, atliekama analizė ir įvertinamas Lietuvos teisinis reguliavimas bei praktika. Šis vertinimas atliekamas dviem aspektais: apręžimo pasienyje ir prieigos prie prieglobsčio procedūros.

Susipažinti su disertacija