Gedas Baranauskas gins disertaciją ,,Combined Mass Customization and Personalization Methods to Model End-User Behavior in Digital Insurance Platforms" (liet. k. ,,Masinio individualizavimo ir personalizavimo kombinuotieji sprendimai modeliuojant vartotojų elgseną skaitmeninėse draudimo platformose") - MRU
Kalendorius

Vasario 27
Gedas Baranauskas gins disertaciją ,,Combined Mass Customization and Personalization Methods to Model End-User Behavior in Digital Insurance Platforms“ (liet. k. ,,Masinio individualizavimo ir personalizavimo kombinuotieji sprendimai modeliuojant vartotojų elgseną skaitmeninėse draudimo platformose“)
27 d. 12:00 val., 27 d. 15:00 val.
L-102 aud.

2023 m. vasario 27 d. 12 val. Gedas Baranauskas (Vadybos ir politikos mokslų institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Combined Mass Customization and Personalization Methods to Model End-User Behavior in Digital Insurance Platforms“ (liet. k. ,,Masinio individualizavimo ir personalizavimo kombinuotieji sprendimai modeliuojant vartotojų elgseną skaitmeninėse draudimo platformose"). Gynimas vyks L-102 aud., MRU LAB, Didlaukio g. 55, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Management, S 003).

Gynimo taryba:
prof. dr. Giedrius Jucevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).
Nariai:
doc. dr. Dap Hartmann (Delfto technologijos universitetas, Nyderlandų Karalystė, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
doc. dr. Damian Kedziora (Lahti technologijos universitetas, Suomijos Respublika, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Lina Pilelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Tada Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Disertacijoje siekiama suprasti ir kritiškai įvertinti masinio individualizavimo ir personalizavimo, sprendimo ir technologijų priėmimo modelių ir metodų kombinavimo galimybes modeliuojant draudimo platformų turinį ir vartotojų elgseną skaitmeninėse draudimo platformose. Tuo pagrindu buvo sumodeliuoti ir apibendrinti išvestiniai kombinuotieji skaitmeniniai MIP modeliai ir integruotas klientų sprendimo priėmimo skaitmeninėse draudimo platformose modelis. Panaudojant parengtus koncepcinius modelius 2020 – 2022 metų laikotarpiu buvo atlikti Baltijos šalių ne gyvybės draudimo rinkos, platformų ir vartotojų elgsenos tyrimai. Tyrimų metu buvo nustatyta, jog Baltijos šalių ne gyvybės draudimo rinkos ir platformų skaitmenizacijos lygis nėra homogeniškas ir veikiamas sociodemografinių faktorių, draudikų pasiruošimas skaitmenizacijai atsilieka nuo realių draudimo vartotojų skaitmeninių poreikių, nors ir atitinka bendrą rinkos skaitmenizacijos lygį. Taip pat buvo nustatyta, jog organizacijų ir vartotojų požiūris ir poreikiai perėjo nuo standardizuotų, į produktą ir kainodarą orientuotų draudimo platformų, į dinamiško dizaino ir daugialypio turinio platformų, orientuojantis į kombinuotus skaitmeninio individualizavimo, personalizavimo, sociodemografinius ir platformos naudojimo patirties faktorius. Gautų rezultatų pagrindu paruoštas 2 lygių siūlymų modelis ir taikymo gairės, orientuotos į draudimo platformų vidinę ir rinkos analizę, vartotojo elgsenos ir platformų turinio analizę bei ateities sprendimų modeliavimą.

The disertation aims to provide a critical assesment and to model a conceptual framework of combined mass customization and personalization, technology acceptance and decision-making methods within modelling the insurance consumers’ decision-making process in digital insurance platforms. Accordingly, combined online customization frameworks and an integrated digital insurance decision-making process framework were modelled and empirically validated within 3 years of investigation (2020 – 2022). The research focused on the content, trends, state-of-the-art of the non-life insurance market, consumers’ behavioral patterns, and digital insurance platforms in Lithuania, Latvia, and Estonia. Afterward, a combined 2-level recommendation model and usage guidelines for a practical application of both internal and market analyses on digital insurance markets and modeling the consumer decision-making process in digital insurance platforms were prepared.

Susipažinti su disertacija