Eugenijus Miliukas gins disertaciją ,,Sutelktinio finansavimo reglamentavimas: interesų balansas" - MRU
Kalendorius

Gegužės 18
Eugenijus Miliukas gins disertaciją ,,Sutelktinio finansavimo reglamentavimas: interesų balansas”
18 d. 10:00 val., 18 d. 13:00 val.
I-414 aud.

2023 m. gegužės 18 d. 10 val. Eugenijus Miliukas (Privatinės teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Sutelktinio finansavimo reglamentavimas: interesų balansas“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Moksliniai vadovai:
Doc. dr. Marius Laurinaitis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2021–2023 m.;
Doc. dr. Tomas Talutis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2016–2021 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas: prof. dr. Vaidas Jurkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Uldis Kinis (Rygos Stradinio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Evaldas Klimas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Lina Novikovienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Daktaro disertacijoje „Sutelktinio finansavimo reglamentavimas: interesų balansas“ analizuojamas sutelktinio finansavimo reglamentavimas Europos Sąjungos mastu. Šiame darbe atskleidžiama sutelktinio finansavimo veiklos esmė, jos santykis su kitomis panašiomis finansavimo formomis, kaip antai kreditavimas ar kapitalo rinkos. Atitinkamai nagrinėjama, kodėl buvo reikalingas specialus sutelktinio finansavimo reglamentavimas ir negalima buvo taikyti funkcinio ekvivalentiškumo principo ir šią veiklą reglamentuoti jau esamu kreditavimo ar kapitalo rinkų reglamentavimu. Atitinkamai atskleidžiama, kad Europos Sąjungoje nustatytas sutelktinio finansavimo reglamentavimas ne tik subalansuoja paslaugų teikėjų, projektų savininkų ir investuotojų interesus ir jų tarpusavio santykius, bet ir padaro tai taip, kad tai derėtų su esamu finansų ir kreditavimo rinkos reglamentavimu. Be to pagrindžiama, kad tiek investavimo ar paskolos pagrindais veikiančio sutelktinio finansavimo atvejais investuotojui taikoma apsauga yra perimta iš MIFID II taikomo tinkamumo vertinimo modelio, kuris taikomas sudėtingiausios ir rizikingiausios investavimo paslaugos portfelio valdymo atveju. Toks reglamentavimo pasirinkimas pateisinamas tuo, kad per sutelktinio finansavimo platformą platinamos investicijos yra rizikingesnės nei reguliuojamose rinkose ar indėliai kredito įstaigose, nes sutelktinio finansavimo atveju yra didelė tikimybė, kad projektas žlugs, be to egzistuoja antrinės rinkos ribotumas.

Susipažinti su disertacija