Elena Vėgėlytė gins disertaciją „Daugiašalių platformų apmokestinimas pelno mokesčiu: tarptautinio apmokestinimo problematika“ - MRU
Kalendorius

Balandžio 25
Elena Vėgėlytė gins disertaciją „Daugiašalių platformų apmokestinimas pelno mokesčiu: tarptautinio apmokestinimo problematika“
25 d. 09:30 val., 25 d. 12:30 val.
I-414 aud.

2024 m. balandžio 25 d. 9.30 val. Elena Vėgėlytė (Privatinės teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Daugiašalių platformų apmokestinimas pelno mokesčiu: tarptautinio apmokestinimo problematika“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Lina Novikovienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė – doc. dr. Dalia Vasarienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
doc. dr. Martynas Endrijaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Rytis Krasauskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Raimundas Moisejevas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Michal Radvan (Masaryko universitetas, Čekijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

2021 m. EBPO Pirmojo Ramsčio pasiūlymas iš esmės reformavo šimtmečius gyvavusią tarptautinę apmokestinimo sistemą. Tyrimu siekiama atskleisti, ar reformas tikslas – atliepti skaitmenizacijos ir platformizacijos iššūkius buvo pasiektas. Tyrime vertinamos pajamų šaltinio šalies mokestinės jurisdikcijos ribos ir ieškoma alternatyvių daugiašalių platformų komercinio pelno paskirstymo tarp šalių metodikų. Ieškomi atsakymai į klausimus: ar skaitmeninių pajamų, įskaitant daugiašalių platformų, apmokestinimas prie šaltinio turi būti pagrįstas naudos ir pajamų kilmės principais? Kokie yra galimi alternatyvūs tarpjurisdikcinio pelno skirstymo metodai? Ar būtų įmanoma pajamų šaltinio šaliai priskirti daugiašalių platformų pelną, kurį sugeneravo tinklo efektas ir vartotojai B2C-2B verslo modelyje? Atlikta analizė atskleidė, kad 1920 m. Tautų Lygos sukurta tarptautinio apmokestinimo sistema galėtų funkcionuoti ir skaitmeniniame amžiuje. Patikslinus pajamų šaltinio sąvoką ir praplėtus nuolatinę buveinę sukuriančių veiklų sąrašą, daugiašalių platformų vartotojų indėlio ir tinklo efekto sukurto pelno priskyrimas pajamų šaltinio šaliai būtų pagrįstas ir leistų pasiekti užsibrėžtus tarptautinės apmokestinimo sistemos reformos tikslus.

Susipažinti su disertacijaGalerija