Dalia Višinskytė gins disertaciją "Indirect Expropriation in Investor-State Arbitration" (liet. k. ,,Netiesioginė ekspropriacija investuotojo – valstybės arbitraže") - MRU
Kalendorius

Birželio 20
Dalia Višinskytė gins disertaciją „Indirect Expropriation in Investor-State Arbitration” (liet. k. ,,Netiesioginė ekspropriacija investuotojo – valstybės arbitraže”)
20 d. 13:00 val., 20 d. 16:00 val.
II-230 aud.

2023 m. birželio 20 d. 13 val. Dalia VIšinskytė (Privatinės teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją "Indirect Expropriation in Investor-State Arbitration“ (liet. k. ,,Netiesioginė ekspropriacija investuotojo – valstybės arbitraže"). Gynimas vyks II-230 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
Prof. dr. Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė) (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė - prof. dr. Simona Drukteinienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. habil. dr. Marcin Asłanowicz (SWPS universitetas, Lenkija, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Vaidas Jurkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Julija Kiršienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Raimundas Moisejevas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šioje disertacijoje nagrinėjamos netiesioginės ekspropriacijos koncepcijos tarptautinėje teisėje bei užsienio investuotojų apsaugos nuo netiesioginės ekspropriacijos problemos. Siekiama įvertinti netiesioginės ekspropriacijos koncepciją ir identifikuoti pagrindines su jos taikymu praktikoje susijusias problemas. Disertacijoje taip pat skiriamas dėmesys apsaugos nuo netiesioginės ekspropriacijos vystymuisi tarptautinėse sutartyse, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos Respublikos sutartims. Taip pat tyrime nagrinėjami praktinės problemos, susijusios su netiesioginės ekspropriacijos koncepcijos taikymu tarptautinėje investicinėje teisėje saugant investuotojų interesus. Viena pagrindinių problemų – ginčų tarp užsienio investuotojų bei valstybės sprendimas po Achmea sprendimo ES. Su tuo susiję neaiškumai yra nagrinėjami šioje disertacijoje. Galiausiai, praktinės problemos susijusios su investuotojų apsauga Kryme bei COVID vakcinų patentais yra analizuojamos šioje disertacijoje iš netiesioginės ekspropriacijos perspektyvos.

The dissertation focuses on the problems of regulation of the concept of indirect expropriation in international law and how the interests of a foreign investors could be protected in case of indirect expropriation. It seeks to assess the concept of indirect expropriation and identify the issues related to its application in practice. The dissertation also focuses on the development of protection against indirect expropriation in international treaties with the special emphasis on the policy and protection to investor granted by the international investment protection treaties by the Republic of Lithuania. Also, the research deals with the procedural questions related to the actual protection of investors’ rights in international investment law. One of the main problems which has emerged recently - what are the possible ways of settlement of State and investor disputes after the Achmea judgement in the EU. The uncertainties left after this judgment are assessed in this research. Finally, the practical issues related to indirect expropriation with regards to the situation of protection of investors in Crimea and patents of COVID vaccines are analysed in this dissertation.

Susipažinti su disertacija