COVID-19 teisinių pasekmių vertinimo tyrimo pristatymas - MRU
Kalendorius

Gruodžio 14
COVID-19 teisinių pasekmių vertinimo tyrimo pristatymas
14 d. 10:00 val., 14 d. 12:00 val.
"Zoom" platforma

Jau susiduriama su fizinių ir juridinių asmenų skundais dėl valstybės institucijų taikytų priemonių, susijusių su koronaviruso plitimo stabdymu, kurios neproporcingai apribojo arba net paneigė tam tikras žmogaus teises. Tikėtina, kad vėliau šių skundų skaičius išaugs, o valstybei gali tekti finansinė našta kompensuojant padarytus galimus pažeidimus.  

Mykolo Romerio universiteto teisės, viešosios politikos ir ekonomikos tyrėjai – ekspertai atliko išsamų pandemijos metu priimtų valstybės sprendimų teisinių, viešo valdymo ir finansinių aspektų vertinimą.

Gruodžio 14 dieną, pirmadienį, nuo 10 val. nuotoliniu būdu bus pristatyti šio tyrimo rezultatai. Renginyje tyrėjai pateiks dėl COVID-19 pandemijos priimtų sprendimų vertinimą teisiniu, vadybiniu ir ekonominiu požiūriu, apibendrins esamą padėtį Lietuvoje dėl jau pateiktų fizinių ir juridinių asmenų skundų, susijusių su COVID-19 priemonėmis.

Renginio trukmė -2 val.

Renginio programa

09:50 –10:00 Registracija

10:00 –10:15 Tyrimo pristatymas ir pagrindinės išvados, prof. dr. Lyra Jakulevičienė, MRU Teisės mokyklos Tarptautinės ir ES teisės institutas;

10:15 –10:30 SkundaidėlCOVID-19 pandemijos metu taikytų žmogaus teisių ribojimų, Vytautas Valentinavičius, LR Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas;

10:30 –10:50 COVID-19 pandemijos metu taikytų problematiškiausių žmogaus teisių ribojimų suderinamumas su LR Konstitucija: pasekmės ir gairės ateičiai, prof. dr. Toma Birmontienė, MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės institutas;

10:50 –11:10 COVID-19 pandemijos metu taikytų problematiškiausių žmogaus teisių ribojimų suderinamumas su tarptautine ir ES teise: pasekmės ir gairės ateičiai, prof. dr. Regina Valutytė, MRU Teisės mokyklos Tarptautinės ir ES teisės institutas;

11:10 –11:30 Projekto ekspertų diskusija

11:30 –11:45 COVID-19 pandemijos metu priimti sprendimai gero valdymo požiūriu: pagrindinės problemos ir gairės ateičiai, Doc. dr. Dangis Gudelis, MRU Viešo valdymo ir verslo fakultetas;

11:45 –12:00 COVID-19 pandemijos metu taikytos finansavimo praktika: pagrindinės problemos ir gairės ateičiai, Doc. dr. Gintarė Giriūnienė, MRU Viešo valdymo ir verslo fakultetas.

Renginį veda MRU Žmogaus teisių laboratorijos vadovė doc. dr. Katažyna Mikša

RENGINIO NUORODA

Tyrimas atliktas pagal projektą “Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės saugumo ir žmogaus teisiųpaieška”. Projektą finansavo LMT. Projektu buvo siekiama atlikti užkrečiamųjų ligų ekstremalių situacijų valdymo teisinio reguliavimo, viešosios politikos veiksmingumo ir finansavimo šioje srityje ex post vertinimą, identifikuoti spragas ir trūkumus, bei pasiūlyti tokį teisinio reguliavimo, vadybos ir finansavimo modelį, kuris leistų ekstremalias situacijas efektyviau valdyti, užtikrintų žmogaus teisių apsaugą, demokratinių institutų funkcionavimą ir darną su Konstitucijos, tarptautinės teisės reikalavimais bei geriausia viešo valdymo praktika.

Renginį organizuoja: MRU Teisės mokykla ir Žmogaus teisių laboratorija.

Renginio partneriai –Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga/Nacionalinė žmogaus teisių institucija