Atvira nuotolinė dr. Egidijaus Vareikio paskaita apie ateities tyrimus - MRU
Kalendorius

Gegužės 13
Atvira nuotolinė dr. Egidijaus Vareikio paskaita apie ateities tyrimus
13 d. 18:00 val., 13 d. 20:00 val.
MS Teams platforma

Nepaprastųjų situacijų valdymo klubas gegužės 13 dieną, ketvirtadienį, 18 val. kviečia į dr. Egidijaus Vareikio paskaitą apie ateities tyrimų (angl. Futures Studies) poreikių ir galimybių vertinimą.

Ateities tyrimai (angl. Futures Studies) – tai tarpdisciplininė tyrimų sritis, apimanti biologijos, ekologijos, politikos, technologijų, socialinių procesų raidos analizę ir prognozes. Tyrimų svarbiausias tikslas - ilgalaikių prognozių sistematizavimas, galimybių ir grėsmių analizė, ateities scenarijų kūrimas ir galimybių daryti jiems įtaką, įvertinimas.

Pranešimo metu bus aptariami ateities tyrimai, tyrimo metodai, faktų kaupimo ir analizės prioritetai, linijiniai, cikliniai istorijos procesai. Pranešėjas aptars numanomus ir nenumanomus įvykius - „juodąsias gulbes“ ir „pilkuosius raganosius“. Taip pat apibendrins ateities scenarijų rašymo metodiką, tokių scenarijų naudą ir sisteminius trūkumus, apžvelgs ateities tyrimų būklę Europoje ir pasaulyje, tokių tyrimų poreikį mūsų šalyje.

Dr. Egidijus Vareikis -  diplomatas, politologas, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Pirmininko pavaduotojas, dešimties knygų daugybės politinių ir politologinių publikacijų autorius.

Yra manančių, kad ateities nuspėti negalima, nes nežinia kada gali sudrebėti žemė ar atskrieti kokia viską žudanti kometa. Yra manančių, kad ateitį galima numatyti tiksliau nei rytojaus orus ir net jai pasiruošti, kaip rogės ruošiamos vasarą, o ratai – žiemą.“ – dr. Egidijus Vareikis.

REGISTRACIJA

PASKAITOS PRISIJUNGIMO NUORODA

Nepaprastųjų situacijų valdymo klubas yra skirtas viešojo ir privataus sektorių darbuotojams, jų vadovams, asociacijų nariams, politikams, studentams, dėstytojams ir visiems, kam įdomi nepaprastųjų situacijų valdymo tematika.
Klubo tikslas: kūrybingoje aplinkoje dalinantis patirtimi ir įžvalgomis, suteikti teorinių ir praktinių žinių nepaprastųjų situacijų valdymo tematika, ugdyti gebėjimą efektyviai veikti ruošiantis nepaprastosioms situacijoms, reaguojant į jas ir, joms pasibaigus, grįžtant į kasdienes normalias gyvenimo sąlygas.

Klubo organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos komitetas. Klube aptariama kaip:
Nustatyti, vertinti įvairaus masto ir tipo grėsmes;
Valdyti riziką ir suinteresuotąsias šalis;
Užtikrinti veiksmingą psichologinės pagalbos valdymą;
Rengti nepaprastųjų situacijų valdymo planus;
Didinti atsparumą dezinformacijai ir priešiškai propagandai;
Tinkamai komunikuoti;
Priimti teisėtus, teisingus ir efektyvius sprendimus, susijusius su ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties, karo padėties ir (ar) mobilizacijos valdymu.Galerija