Andrius Stankevičius gins disertaciją ,,Lobistinė veikla komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje" - MRU
Kalendorius

Birželio 21
Andrius Stankevičius gins disertaciją ,,Lobistinė veikla komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje“
21 d. 13:00 val., 21 d. 16:00 val.
I-414 aud.

2022 m. birželio 21 d. 13 val. Andrius Stankevičius (Viešosios teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Lobistinė veikla komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje“. Gynimas vyks I-414aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Andrejus Novikovas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01 S).

Gynimo taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Algimantas Urmonas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Eglė Bilevičiūtė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Vida Davidavičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Fernando Galindo (Saragosos universitetas, Ispanijos Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Aurelija Pūraitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Disertacijoje „Lobistinė veikla komuanlinių atliekų tvarkymo sektoriuje“ autorius tiria interesų grupių lobistinės veiklos apraiškas komunalinkų atliekų tvarkymo sektoriuje. Tiek ES, tiek Lietuvos teisės aktai įtvirtina skaidrios, atskaitingos teisėkūros proceso principus, įpareigoja atskleisti lobistinės veiklos deklaracijas. Vis dėl to, Lobistinių interesų grupių veiklos „nematomas“, latentinis pobūdis komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus teisėkūroje prieštarauja viešiesiems interesams, nulemia netobulos teisėkūros situacijas, o tai identifikuotina kaip pagrindinė šio tyrimo problema. Mokslinio tyrimo ginamieji teiginiai yra: 1) Lobistinių interesų grupių veiklos poveikis komunalinių atliekų tvarkymo teisiniam reguliavimui potencialiai įgauna viešajam interesui prieštaraujantį pobūdį ir pasireiškia latentiniu pavidalu; 2) Lobistinių interesų grupių veiklos poveikis komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje yra panaudojamas monopolinei naudai gauti. Šiame darbe atskleidžiama lobistinės veiklos teisinė charakteristika, nustatoma komunalinių atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo būklė bei kaita nacionaliniu lygmeniu. Tyrimo eigoje identifikuojama ir įvertinama lobistinių interesų grupių veiklos komunalinių atliekų tvarkymo teisėkūroje problematika: identifikuojamos teisės normų kolizijos, teisės spragos ar netobulos teisėkūros situacijos. Atsižvelgiant į gautas išvadas, siūlomi aktualūs jų sprendimo būdai.

Susipažinti su disertacija