Alina Katunian gins disertaciją „Turizmo žmogiškųjų išteklių vystymas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste“ - MRU
Kalendorius

Gruodžio 17
Alina Katunian gins disertaciją „Turizmo žmogiškųjų išteklių vystymas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste“
17 d. 10:00 val., 17 d. 13:00 val.
"Zoom" platforma

2021 m. gruodžio 17 d. 10 val. Alina Katunian (Lyderystės ir strateginio valdymo institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) disertaciją „Turizmo žmogiškųjų išteklių vystymas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste“. Gynimas vyks nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą: https://liedm.zoom.us/j/89601179589 (prašome jungiantis nurodyti savo vardą ir pavardę). 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Andrius Valickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).
Nariai:
prof. dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Tom Baum (Stratklaido universitetas, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Brigita Žuromskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Disertacijoje nagrinėjama turizmo žmogiškųjų išteklių vystymo tematika, ypatingą dėmesį skiriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksniui. Pastaraisiais dešimtmečiais įvyko daug transformacinių pokyčių ir vystant žmogiškuosius išteklius, ir turizmo sektoriuje. Turizmo sektoriaus darbuotojai patiria itin daug iššūkių dirbdami dinamiškai besikeičiančiomis sąlygomis, esant dideliam rizikos lygiui, vyraujant neapibrėžtumui, nuolat vykstant pokyčiams. Vienu iš pagrindinių turizmo sektoriaus iššūkių išlieka siekis užtikrinti aukšto lygio žmogiškųjų išteklių vystymą. Siekiant prisitaikyti prie pokyčių svarbu užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių vystymą skirtingais lygmenimis. Disertacijoje siekiama atskleisti kokios yra turizmo žmogiškųjų išteklių vystymo teorinės ir praktinės prielaidos ir kaip turėtų būti vystomi turizmo žmogiškieji ištekliai tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste. Remiantis postpozityvistine paradigma tyrime pasirinkta grindžiamosios teorijos metodologinė strategija. Empiriniu pagrindu parengtas turizmo žmogiškųjų išteklių vystymo tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste modelis gali padėti kurti gaires nacionaliniu mastu dėl tolimesnio turizmo žmogiškųjų išteklių vystymo, burti suinteresuotąsias šalis į bendradarbiavimu grįstus tinklus siekiant veiksmingo turizmo žmogiškųjų išteklių vystymo skirtingais lygmenimis.

Susipažinti su disertacijaGalerija