7-oji Mokslinė – šviečiamoji konferencija „Vanduo – informacijos ir gyvybės nešėjas“ Pasaulinei vandens dienai paminėti - MRU
Kalendorius

Kovo 22
7-oji Mokslinė – šviečiamoji konferencija „Vanduo – informacijos ir gyvybės nešėjas“ Pasaulinei vandens dienai paminėti
22 d. 12:00 val., 22 d. 14:00 val.
Gedimino g. 50 – 206 (KTU biblioteka), Kaunas (renginys vyks gyvai ir nuotoliu)

11.45 – 12.00 Registracija

12.00 – 12.05 Konferencijos atidarymas
MRU VSA dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė
moderuoja Daiva Bereikienė, MRU VSA Teisės ir teisėsaugos institutas

12:05 – 12.25 Tvaraus tekstilės naudojimo vaidmuo vandens išteklių tausojime
Santa Klimavičiūtė, MRU Aplinkosaugos teisės magistro alumni, International Soroptimist klubo narė
Erika Matulionytė-Jarašūnė, MRU VSA Teisės ir teisėsaugos instituto lektorė

12:25 – 12.45 Natūralaus mineralinio vandens pasirinkimo ypatumai
Aistė Pranckuvienė, UAB Birštono Mineraliniai vandenys, direktorė

12.45 – 13.05 Apie laiką ir vandenį: kaip vandenys padeda mums gyti
Sandra Malinauskienė, Centrinio knygyno vadovė.

13.05 – 13.25 Vanduo – natūralus jodo šaltinis
Inga Kurienė, UAB „UNIQA“ pirkimų ir logistikos procesų koordinatorė

13:25 – 13:45 Švelni, saugi, efektyvi gamtos dovana - dr. Bacho žiedų terapija
Rūta Lenkauskienė, KTU Užsienio kalbų instituto alumni,
dr.Bacho žiedų terapijos praktikė; efektyvių vidinių pokyčių mentorė

13:45 – 14.00 Konferencijos apibendrinimas, diskusija

Prisijungimo nuoroda TEAMS programoje: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyNzY4NWUtYzMyNi00YjJlLWI0YmYtYzI3NjU5Yjc5NzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0c67348-7aaf-4140-9c5a-3a2e06bf0f0d%22%2c%22Oid%22%3a%22740bae2f-c547-41a9-80a9-02face4fb75c%22%7d