Eva Egron-Polak - MRU

Eva Egron-Polak

Mykolo Romerio universiteto senatas 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1SN-12 už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą, stiprinant ryšius tarp pasaulio universitetų, puoselėjant akademinę etiką ir už aktyvų bendradarbiavimą Mykolo Romerio universitetui integruojantis į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų asociacijos generalinei sekretorei Evai Egron-Polak.

Galerija