Ekscelencijos centrų kūrimas Mykolo Romerio universitete, S-A-UEI-23-8 - MRU

Ekscelencijos centrų kūrimas Mykolo Romerio universitete, S-A-UEI-23-8

Projekto Nr. S-A-UEI-23-8  
Projekto pavadinimas: „Ekscelencijos centrų kūrimas Mykolo Romerio.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-11-03 iki 2027-12-31.
Projekto vadovas: Laura Zebleckienė

Santrauka: Projektu siekiama Mykolo Romerio universitete sukurti tvarią mokslinių tyrimų ekosistemą, kurioje veiks Socialinių inovacijų ekscelencijos centras, vykdantys aukščiausio tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą teisės, komunikacijos ir informacijos, edukologijos ir psichologijos kryptyse. Sutelkus MTEP infrastruktūrą, reikalingą aukšto lygio moksliniams tyrimams atlikti, bus remiama mokslininkų tarptautinė tinklaveika, skatinamas kompetencijos kėlimas lyderiaujančiose pasaulio mokslo ir studijų institucijose ir profesinėse organizacijose, remiamos didžiausią potencialą turinčių mokslininkų grupių MTEP iniciatyvos, skirtos aukščiausio tarptautinio lygio rezultatams pasiekti, užtikrinama mokslinių tyrimų rezultatų sklaida akademinei bendruomenei, suinteresuotiems partneriams ir visuomenei. Projektui pasibaigus bus sukurta tvari ekscelencijos centro ekosistema, taip padidinant MRU kaip specializuotos studijų ir mokslo institucijos konkurencingumą ir patrauklumą aukštojo mokslo erdvėje, Lietuvos mokslo rezultatų matomumą tarptautinėje mokslo bendruomenėje.

Projekto tikslas: Mykolo Romerio universitete sukurti Socialinių inovacijų ekscelencijos centrą, kuriame būtų vykdomi aukščiausio tarptautinio lygio moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra teisės,  komunikacijos ir informacijos, edukologijos ir psichologijos kryptyse, sustiprinti šia veikla grindžiamas antrosios ir trečiosios pakopos studijas, taip didinant MRU kaip specializuotos studijų ir mokslo institucijos konkurencingumą ir patrauklumą aukštojo mokslo erdvėje.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą programą „„Universitetų ekscelencijos iniciatyva“.