Dr. Žibartas Juozas Jackūnas - MRU

Dr. Žibartas Juozas Jackūnas

Mykolo Romerio universiteto senatas 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1SN-12 suteikė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą iškiliai Lietuvos mokslo, kultūros ir politikos asmenybei – dr. Žibartui Juozui Jackūnui.

Politikos ir vadybos fakulteto teikimu Garbės daktaro vardas dr. Ž. J. Jackūnui suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos švietimą, mokslą, kultūrą bei politiką ir kuriant darnią šalies mokslo bei studijų sistemą. Garbės daktaro regalijos įteiktos 2014 m. lapkričio 25 d.

Akademinėje visuomenėje Dr. Žibartas Juozas Jackūnas žinomas kaip išskirtinai aukštos kultūros intelektualas, filosofas, edukologas, Daktarės Meilės Lukšienės bendražygis, vadovavęs Pedagogikos institutui ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto Mokslo filosofijos ir istorijos skyriui, publikavęs per 150 straipsnių ir dešimtį knygų.

Pristatydamas teikimą Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius atkreipė dėmesį, kad dr. Žibartas Juozas Jackūnas, 1996-2000 metais eidamas Seimo  Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pareigas, įžvalgiai ir atsakingai rūpinosi darnia šalies mokslo  bei studijų sistemos plėtra, pabrėždamas socialinių humanitarinių mokslų vystymo svarbą.

„Dr. Žibartas Juozas Jackūnas labai daug prisidėjo, kad Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ryžtingai palaikytų naujo – Lietuvos teisės universiteto steigimo idėją, kuri netrukus tapo tikrove, atvėrusia galimybes sėkmingam aukštosios mokyklos išaugimui į stiprų, pripažįstamą ne tik Lietuvoje, bet ir plačiai užsienyje Mykolo Romerio universitetą“, – apie didžiulius daktaro nuopelnus Universiteto plėtrai pasakojo doc. dr. A. Monkevičius.

Galerija