Dr. Karl A. Lamers - MRU

Dr. Karl A. Lamers

2011 m. spalio 20 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas nutarė suteikti Universiteto garbės daktaro vardą Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago nariui dr. Karl A. Lamers.

Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardas suteiktas už Lietuvos euroatlantinės integracijos rėmimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos tarpvalstybinių santykių stiprinimą bei reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą mokslo ir studijų kokybę ir etiką.

Dr. Karl A. Lamers nuo 1994 m yra Vokietijos Bundestago narys, ilgametis ir aktyvus įtakingo transatlantinio parlamentarų forumo – NATO Parlamentinės Asamblėjos – narys, nuo 2010 m. iki 2012 m. ir Asamblėjos Prezidentas. Nuo pat savo aktyvios parlamentinės veiklos pradžios Dr. K. Lamers tapo nuoširdus ir aktyvus Lietuvos siekių rėmėjas. Intensyviai dirbdamas ir turėdamas nemažą parlamentinio darbo patirtį Bundestage, Karl Lamers asmeniškai prisidėjo remdamas Lietuvos euroatlantinę integraciją, o būdamas ilgamečiu Vokietijos Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos šalimis grupės nariu, ir stiprinant Lietuvos ir Vokietijos tarpvalstybinius santykius. Dr. K. Lamers studijavo teisę bei politikos mokslus, jam yra suteiktas teisės daktaro laipsnis.

Dr. Karl A. Lamers į nacionalinį parlamentą jau daugelį metų yra renkamas Heidelbergo-Veinheimo regione, kur yra įsikūręs Ruprechto Karlo universitetas – seniausias universitetas Vokietijoje, ir kartu su universiteto akademine bendruomene puoselėja ne tik Vokietijos bet ir Europos universitetų vertybes – laisvę, orumą, demokratiją, studijų kokybę, inovacijų įdiegimą ir kt.

2011 m. liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Dr. Lamers apdovanojo Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi.