Dr. iur. h. c. Egils Levits - MRU

Dr. iur. h. c. Egils Levits

Mykolo Romerio universiteto senato 2022 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 1SN-25 Latvijos prezidentui Dr. iur. h. c. Egiliui Levitui už reikšmingą indėlį į demokratijos procesų raidą Baltijos regione, teisės viršenybės, žmogaus teisių apsaugos, Europos integracijos idėjų, Europos žmogaus teisių apsaugos standartų bei Europos Sąjungos jurisprudencinės teisės puoselėjimą ir iškilius mokslinius darbus konstitucionalizmo, administracinės teisės, teisinių reformų ir Europos Sąjungos teisės srityse suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas. MRU Garbės daktaro regalijos įteiktos 2022 m. gegužės 5 d.

Egilis Levitas – iškilus Latvijos teisininkas, tarptautinis teisėjas, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Latvijos teisingumo ministras, ambasadorius, 2019 m. gegužės 29 d. Latvijos Seimo išrinktas šalies prezidentu.

Hamburgo universiteto (Vokietija) Teisės fakultete baigęs teisės (1982 m.) ir politikos mokslų (1986 m.) studijas, žinomas teisininkas aktyviai dalyvavo Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo veikloje 1989–1991 metais.

E. Levitas yra 1990 m. gegužės 4 d. Deklaracijos dėl Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo koncepcijos autorius, daugelio svarbių šalies įstatymų projektų (įskaitant Latvijos Konstitucinio Teismo, Administracinio proceso, Ministrų kabineto sandaros įstatymus ir kt.) bendraautorius.

E. Levitas buvo pirmasis Latvijos teisingumo ministras po Nepriklausomybės atkūrimo (1993–1994 m.), pirmasis Latvijos teisėjas Europos Žmogaus Teisių Teisme (1995–2004 m.) ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (2004–2019 m.), prisidėjo prie žmogaus teisių apsaugos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės plėtros. Jis yra gavęs daugybę apdovanojimų už veiklą teisės srityje.

Ceremonijos vaizdo įrašas čia.