Doc. dr. Aleksandra Teresė Veličkienė - MRU

Doc. dr. Aleksandra Teresė Veličkienė

Mykolo Romerio universiteto senato 2012 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 1SN-60 už ilgametę pedagoginę ir mokslinę veiklą, lotynistikos ir senovės romėnų kultūros puoselėjimą, nuoširdų darbą ugdant studentų menines ir estetines vertybes docentei dr. Aleksandrai Teresei Veličkienei suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.

Galerija