Česlovas Juršėnas - MRU

Česlovas Juršėnas

2004 m. balandžio 5 d. Lietuvos teisės universiteto Senato nutarimu už svarų indeli stiprinant Lietuvos Respublikos parlamentarizmo teisinius pagrindus, plėtojant Lietuvos konstitucionalizmą, ugdant visuomenės konstitucinę kultūrą bei remiant Lietuvos teisės universiteto plėtrą Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Česlovui Juršėnui suteiktas Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro vardas.

Gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Česlovui Juršėnui buvo iškilmingai įteiktos Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro regalijos.

Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo, Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro Česlovo Juršėno šeimos nariai, Universiteto bendruomenė, užsienio svečiai ir ambasadoriai bei gausus įvairioms valdžios institucijoms atstovaujančių sveikintojų būrys. Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Juozas Dilys pristatė inauguruojamąjį Garbės daktarą Česlovą Jurėną, apžvelgė jo veiklą. Lietuvos teisės universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis įteikė politikui Česlovui Juršėnui Garbės daktaro regalijas ir diplomą.

Garbės daktarui oficialius sveikinimus perdavė laikinai Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas einantis Artūras Paulauskas, Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas. Garbės daktarą šiltai sveikino LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Teisingumo ministras Vytautas Markevičius, Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo atstovai.

Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaras Česlovas Juršėnas pasirašė Lietuvos teisės universiteto Garbės svečio knygoje: „Tikiu, kad Jūs padedate kurti naująją Lietuvą, galėsiančią sėkmingai konkuruoti Europoje globalizacijos sąlygomis.“

Po Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo, Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro Česlovo Juršėno pagerbimo ceremonijos Lietuvos teisės universiteto mišrusis choras sugiedojo „Gaudeamus“ ir iškilmių dalyviai kartu su Universiteto bendruomene buvo pakviesti į Rektoriaus priėmimą, skirtą mokslo metų pabaigai.