Baudžiamosios teisės ir proceso institutas - MRU

Baudžiamosios teisės ir proceso institutas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
Kab. V-424, 425
Tel. (8 5) 271 4669
El. paštas: btpi@mruni.eu

Direktorė: Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė
Kab. V-428
Tel. +370 5 271 4584
El. paštas: zajan@mruni.eu

Referentė: Žaneta Garlienė
Kab. V-430
Tel. +370 5 271 4669
El. paštas: btpi@mruni.eu

Profesoriai

Prof. dr. Olegas Fedosiukas

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamosios teisės normų aiškinimo, taikymo bei tobulinimo problemos.

Kontaktai: olfed@mruni.eu,V-425 kab.

Prof. dr. Raimundas Jurka

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose; Europos Sąjungos baudžiamosios justicijos įtaka Lietuvos baudžiamajam procesui; Slaptųjų procesinių tyrimo veiksmų samprata ir jų taikymo reikšmė žmogaus teisėms ir laisvėms.

Kontaktai: rjurka@mruni.eu,V-428 kab.

Prof. dr. Egidijus Kurapka

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminalistika Europos kontekste: nuo didaktikos iki strategijos.

Kontaktai: egidijus@mruni.eu,V-424 kab.

Prof. dr. Andrius Nevera

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; baudžiamasis procesas; tarptautinė baudžiamoji teisė; teisinis bendradarbiavimas; žmogaus teisės.

Kontaktai: anevera@mruni.eu, V-425 kab.

Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Pažeidžiami baudžiamojo proceso dalyviai; specifinės baudžiamojo proceso rūšys; asmens teisių apsauga baudžiamajame procese.

Kontaktai: zajan@mruni.eu,V-428 kab.

Prof. dr. Rima Ažubalytė

Mokslinių tyrimų kryptys: baudžiamasis procesas, baudžiamojo proceso konstitucionalizacija, baudžiamojo proceso diferenciacija, nepilnamečių baudžiamasis procesas, diskrecinis baudžiamasis persekiojimas, asmens teisių apsauga baudžiamajame procese, įrodymai.

Kontaktai: rima.azubalyte@mruni.eu,V-424 kab.

Prof. dr. Rokas Uscila

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminologija; viktimologija; atkuriamasis teisingumas; mediacija; penitencinė teisė.

Kontaktai: ruscila@yahoo.com, V-425 kab.

 

 

Docentai

Doc. dr. Tomas Girdenis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; nusikalstamų veikų daugetas; bausmių skyrimas.

Kontaktai: tomasgirdenis@gmail.com, V-425 kab.

Doc. dr. Alfredas Kiškis

Mokslinių tyrimų kryptys: kriminologija; viktimologija; baudžiamojo teisingumo sistema; baudžiamoji politika.

Kontaktai: akiskis@mruni.eu, V-425 kab.

Doc. dr. Renata Marcinauskaitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje; nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos; nusikalstamų veikų teisinių padarinių problemos.

Kontaktai: renata.marcinauskaite@gmail.com , V-425 kab.

Doc. dr. Artūras Panomariovas

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamasis procesas; ikiteisminis tyrimas; žmogaus teisių apsauga baudžiamajame procese.

Kontaktai: arturas@mruni.eu, V-424 kab. 

Doc. dr. Romas Raudys 

Mokslinių tyrimų kryptys: fizinio ir seksualinio smurto identifikavima bei vertinimas, organizaciniai teismo medicinos ekspertizės klausimai.

Kontaktai: Romas.Raudys@vtmt.lt  Valstybinė teismo medicinos tarnyba (Didlaukio 86E).

Lektoriai

Dr. Kristina Grinevičiūtė 

Mokslinių tyrimų kryptys: baudžiamoji teisė; nusikaltimai ir baudžiamieji nusižen­gimai vaikui ir šeimai.

Kontaktai: grineviciute.kristina@gmail.com, V-425 kab.

Dr. Marina Gušauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Įtariamojo (kaltinamojo) procesinių teisių užtikrinimas; specialiųjų žinių panaudojimas baudžiamajame procese; žmogaus teisių apsauga ir asmens duomenų apsauga.

Kontaktai: mgusauskiene@mruni.eu, V-424 kab.

Dr. Ramūnas Jurgaitis

Mokslinių tyrimų kryptys: Supaprastintas baudžiamasis procesas; baudžiamojo proceso konstitucingumas.

Kontaktai: rjurgaitis@yahoo.com, V-424 kab.

Dr. Pavelas Kujalis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; nusikalstamos veikos pavojingumas; baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės; turtinės nusikalstamos veikos.

Kontaktai: kujalis@mruni.eu, V-425 kab.

Dr. Egidijus Losis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamasis procesas, baudžiamoji teisė, prievartos priemonės.

Kontaktai: egidijus.losis@gmail.com, V-424 kab.

Dr. Dovilė Murauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamasis procesas, kuriame dalyvauja pažeidžiami asmenys; vaikų teisių apsauga; įrodinėjimo procesas.

Kontaktai: dovile.murauskiene@gmail.com, V-424 kab.

Brigita Palavinskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminologija; viktimologija; baudžiamoji teisė; smurto artimojo aplinkoje problemos; prostitucijos paplitimo Lietuvoje ir kt. šalyse problematika.

Kontaktai: brigita.palavinskiene@outlook.com, V-425 kab.

Dr. Rolandas Krikščiūnas 

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminalistika, kriminalistikos taktika. 

Kontaktai: rolkr@yahoo.com, V-424 kab. 

Jolita Šukytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; prievartos problematika; kaltės problemos baudžiamojoje teisėje.

Kontaktai: jolitasukyte@yahoo.com, V-425 kab.

Dr. Linas Žalnieriūnas

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamosios teisės normų aiškinimas, taikymas ir tobulinimas; nusikalstamos veikos sudėtis; priežastinis ryšys baudžiamojoje teisėje.

Kontaktai: linaszalnieriunas@gmail.com, V-425 kab.

Dr. Rasa Žibaitė-Neliubšienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamasis procesas; įrodinėjimas baudžiamajame procese.

Kontaktai: rasa.zibaite@mruni.eu, V-424 kab.

Dr. Ieva Žentelytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Ekspertologija; kriminalistikos metodika; baudžiamasis procesas; kardomosios priemonės; asmens teisių apsauga baudžiamajame procese.

Kontaktai: ieva.zentelyte@mruni.eu ,V-424 kab.

Dr. Inga Žukovaitė

Mokslinių tyrimų kryptys: baudžiamoji teisė, nusikalstamos veikos sudėtis, nuotolinis baudžiamasis procesas.

Kontaktai: inga.zukovaite@mruni.eu ,  V-425 kab. 

Doktorantai

Liutauras Lukošius

Sonata Morozienė

Dovilė Šakalienė

Irma Venckuvienė

Simona Venskutė

Evita Zyrianovaitė

Justinas Leonavičius

Vladimir Komarnickiy