Asmenims su specialiaisiais poreikiais

Mykolo Romerio universitetas sudaro sąlygas studijuoti visiems, kurie nori studijuoti ir siekti žinių. Universitetas prisideda prie studijų prieinamumo didinimo specialiųjų poreikių turintiems asmenims, kuria palankias studijų sąlygas.

MRU yra socialiai atsakinga institucija, kurioje didelis dėmesys skiriamas tinkamoms studijų̨ sąlygoms užtikrinti. Universitetas rūpinasi kiekvienu studentu, ypatingas dėmesys skiriamas jų specialiųjų poreikių nustatymui ir studijų proceso individualizavimui bei aplinkos gerinimui. Specialiųjų poreikių nustatymo apklausos anketą galima užpildyti čia.

Pasitelkiant universitete veikiančios Psichologinės tarnybos veiklą gerinama psichinė studentų ir darbuotojų sveikata ir savijauta, teikiamos konsultacijos.

 

Studijų organizavimas. Studijų aplinka

Akademinių reikalų centras rūpinasi individualizuotų studijų organizavimu, atsižvelgiant į studentų, turinčių specialiųjų poreikių pateiktą Universitetui informaciją ir išreikštą konkretų asmeninį poreikį.

Universiteto bendrųjų patalpų pritaikymas

Universiteto centriniai rūmai yra puikiai pritaikyti asmenims su specialiaisiais poreikiais – prie pat Universiteto įrengtos parkavimo vietos automobiliams statyti. Įėjimuose į Universitetą įrengti pandusai, automatiškai atsidarančios tinkamo pločio įėjimo durys. Į pastatą judantis neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti savarankiškai, be kitų pagalbos. Centrinių rūmų ir jungiamajame korpuse įrengti keltuvai. Keturių aukštų pastate judėjimui tarp aukštų yra liftas. Nėra jokių kliūčių judėti Universiteto viduje – auditorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos, tualetai (pritaikyti neįgaliųjų poreikiams pastato antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose) ir kitos svarbios studijuojantiems vietos judantiems neįgaliojo vežimėliu, pasiekiamos savarankiškai.

Biblioteka

Asmenims su specialiais poreikiais puikiai įrengta ir pritaikyta MRU biblioteka – joje įrengti keltuvai, kurie padeda sėdintiems vėžimėlyje lengvai pakliūti į skaityklas ir kitas bibliotekos patalpas. Naudojant kompensacinę techniką asmenims su specialiais poreikiais bibliotekos cokoliniame aukšte įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Silpnaregiams skirtose darbo vietose skaitymui galima naudoti stacionarią elektroninę vaizdo didinimo priemonę „TOPAZ XL XD 24“, turinčią dirbtinį apšvietimą ir vaizdo kamerą, kurios pagalba tekstą ekrane galima išdidinti iki reikiamo dydžio, pasirinkti tinkamą spalvų derinį ir nusistatyti reikiamą kontrastą. Šis aparatas skaitomą tekstą didina nuo 2 iki 50 kartų.

Paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, prieinamumas didinamas dalyvaujant Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuojamame projekte „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“. Organizuojamas informacinis asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, aptarnavimas, aprūpinama savišvietai ir studijoms reikalingais leidiniais.

Universiteto bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 – kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:

 • specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvyrimo kampo reguliavimu;
 • specializuotas reguliuojamo aukščio stalas;
 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai;
 • Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta;
 • TOPAZ XL XD 24 stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą.

Darbo vietose įdiegta:

 • JAWS 14 for Windows – programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriumi, kuris paverčia tekstą garsu;
 • Win Taker Voice 1.6 – programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją naudotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
 • SuperNova Magnifier 13.03 – programa, skirta išdidinti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalį
 • Taip pat skaitytojai gali naudotis elektroniniu Brailio rašto įtaisu E-SYS 1.04.

Finansinė parama

TIKSLINĖS IŠMOKOS

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti tikslines išmokas, su studijomis susijusioms išlaidoms padengti. Išmokos skiriamos atitinkamoje studijų pakopoje pirmą kartą studijuojantiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ir kurie neturi akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų. Daugiau informacijos Valstybinio studijų fondo tinklapyje.

VSF SOCIALINĖ STIPENDIJA

Valstybės studijų fondo socialinę stipendiją (253,5 Eur per mėnesį), gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos čia.

MRU SOCIALINĖ STIPENDIJA

Dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės nelaimės ir kitais ypatingais atvejais studentui gali būti skiriama MRU socialinė stipendija. Studentai, pageidaujantys gauti stipendiją, rudens semestre iki rugsėjo 14 d., pavasario semestre iki vasario 14 d.  akademinio padalinio vadovui pateikia prašymą skirti stipendiją, nurodydami, kokiam tikslui ji reikalinga: padengti įmokai už studijas, už gyvenimą studentų namuose ar pragyvenimui. Jei prašoma stipendija pragyvenimui – studentas pateikia savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti visus šiuos dokumentus:

 • pažymą apie studento šeimos sudėtį;
 • pažymą apie studento paskutinių 3 mėnesių draudžiamąsias pajamas arba pažymą apie nedarbą;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą apie studento tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių gaunamas draudžiamąsias pajamas arba pažymą apie nedarbą;
 • kitus prašymą pagrindžiančius dokumentus.

Papildoma finansinė parama atrinktiems studentams vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje. Studentai, dalyvavę konkurse ir atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje turi galimybę gauti papildomą finansavimą, kuris padengs patiriamas išlaidas, susijusias su negalia ar specialiaisiais poreikiais, Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu. Paraiška papildomai paramai teikiama Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki išvykimo. Daugiau informacijos čia.

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ RĖMIMAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Finansinė pagalba teikiama neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą. Daugiau informacijos čia.

Naudingos nuorodos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos aklųjų biblioteka

ELVIS – tai Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta centralizuotai teikti skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius, t. y. garsinės knygos ir žurnalai, DAISY knygos, tekstiniai dokumentai. Sistema gali naudotis regos neįgalieji ir kiti asmenys, kuriems dėl turimos negalios yra neprieinami įprastų formatų leidiniai.

Kontaktai

Anželika Vėžienė
Socialinių reikalų skyriaus projektų vadovė
C-IV-210 kab.
Tel. +370 61391746
El. paštas anzelika.veziene@mruni.eu

 

Dėl informacijos apie finansinius klausimus:
Kazė Vaškelytė
Finansų tarnybos buhalterė
C-V-028 kab.
Tel. +370 5 271 4577
El. paštas kvaskelyte@mruni.eu