Studijos

Bankininkystės ir investicijų katedra kuruoja šias studijų programas:

MAGISTRO STUDIJOS

Finansų rinkos antrosios pakopos ir jos specializacijų Finansų analitika, Verslo nuosavybės ekonomika studijų programos komitetas 

Vadovė – doc. dr. Jekaterina Kartašova, Bankininkystės ir investicijų katedros docentė.

Nariai:  

1. Prof. dr. Irena Mačerinskienė, Bankininkystės ir investicijų katedros profesorė;

2. Doc. dr. Deimantė Teresienė, Bankininkystės ir investicijų katedros docentė;

3. dr. Marius Laurinaitis, Bankininkystės ir investicijų katedros lektorius;

4. Andrius Balčiūnas, ekonomikos krypties doktorantas;

5. Rasa Aleknavičiūtė, ekonomikos krypties doktorantė;

6. Julė Jankauskaitė, alumnus (absolventė);

7. Algirdas Petrauskas, alumnus (absolventas);

8. Žilvinas Speteliūnas, Finansų rinkų magistrantūros studijų programos nuolatinių studijų (anglų k. su Middlesex universitetu) studentas;

9. Aivaras Šerėjus, Finansų rinkų magistrantūros studijų programos nuolatinių studijų studentas;

10. Oleg Vansovič, UAB Energetikos remonto ir montavimo centras gamybos direktorius.

11. Giedrė Kaušienė, Bankininkystės ir investicijų katedros referentė (studijų programos komiteto vadybininkė).