Studijos

Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos, Verslo sistemų ekonomikos, Viešo sektoriaus ekonomikos antrosios pakopos studijų programos komitetas 

Pirmininkas - doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos ir verslo instituto docentė.

Programų vadovai:  

1. Prof. dr. Eduardas Freitakas (Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos vadovas), Bankininkystės ir investicijų katedros profesorius;

2. Prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Verslo sistemų ekonomikos studijų programos vadovė), Ekonomikos ir verslo instituto profesorė;

3. Prof. dr. Rima Tamošiūnienė (Viešo sektoriaus ekonomikos antrosios pakopos studijų programos vadovė), Ekonomikos ir verslo instituto direktorė, profesorė

Nariai:

1. Doc. dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamento Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;

2. Doc. dr. Artūras Simanavičius, VšĮ "Emprekis" vadovas;

3. Habil. dr. Dalia Štreimikienė, Ekonomikos ir verslo instituto profesorė;

4. Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Bankininkystės ir investicijų katedros docentas;

5. Doc. dr. Ligita Gasparėnienė, Bankininkystės ir investicijų katedros docentė;

6. Doc. dr. Marius Lanskoronskis, Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokyklos direktorius, docentas;

7. Ina Mazaliauskienė, Matematinio modeliavimo katedros referentė (studijų programos komiteto vadybinkė);

8. Laura Aidukienė, ekonomikos krypties doktorantė;

9. Rasa Aleknavičiūtė, ekonomikos krypties doktorantė;

10. Andrius Balčiūnas, ekonomikos krypties doktorantas;

11. Gintarė Subačiūtė, Verslo sistemų ekonomikos antrosios pakopos programos nuolatinių studijų studentė.