Studijos

 Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos, Verslo sistemų ekonomikos, Viešo sektoriaus ekonomikos antrosios pakopos studijų programos komitetas 

Pirmininkas
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos ir verslo instituto docentė.

Nariai :  

1. Doc. dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;

2. Dr. Rimvydas Jasinavičius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas;

3. Prof. dr. Eduardas Freitakas (Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos vadovas), Bankininkystės ir investicijų katedros profesorius;

4. Prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Verslo sistemų ekonomikos studijų programos vadovė), Ekonomikos ir verslo instituto profesorė;

5. Prof. dr. Dalia Štreimikienė (Viešo sektoriaus ekonomikos antrosios pakopos studijų programos vadovė), Ekonomikos ir verslo instituto profesorė;

6. Prof. dr. Rima Tamošiūnienė, Ekonomikos ir verslo instituto direktorė, profesorė;

7. Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Bankininkystės ir investicijų katedros docentas;

8. Doc. dr. Ligita Gasparėnienė, Bankininkystės ir investicijų katedros docentė;

9. Doc. dr. Marius Lanskoronskis, Bankininkystės ir investicijų katedros docentas;

10. Jūratė Činčiukaitė, Bankininkystės ir investicijų katedros referentė (studijų programos komiteto vadybinkė);

11. Laura Aidukienė, ekonomikos krypties doktorantė;

12. Rasa Aleknavičiūtė, ekonomikos krypties doktorantė;

13. Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos studentas.