Psichologinė tarnyba

Psichologinės tarnybos telefonas +370-698-44405.

Šiuo telefonu studentai gali gauti psichologinę konsultaciją kasdien 21-23 val.

PSICHOLOGINĖ SAVIANALIZĖ GRUPĖJE
Mykolo Romerio universiteto Psichologinėje tarnyboje vyksta Psichologinės savianalizės grupėje užsiėmimai. Universiteto darbuotojams ir studentams nemokamai. Besidominančius prašom skambinti tel. 8-698-44405.

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
Kab.: III-150
Tel.: (8 5) 271 4671
El. p.: pstarnyb@mruni.eu

Psichologinė tarnyba yra MRU universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, kurios veikla apima individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą, pirminę krizinę pagalbą, psichologinį įvertinimą, švietimą bei mokymą.

Psichologinės tarnybos tikslas - gerinti universiteto bendruomenės narių psichinę sveikatą bei savijautą, skatinti bendruomenės narių produktyvų bendradarbiavimą bei santykių darną.

Psichologinė tarnyba teikia  psichologines paslaugas universiteto bendruomenei bei garantuoja informacijos konfidencialumą.

Informaciją apie psichologinės tanybos teikiamas paslaugas galite rasti čia:

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747