Psichologinė tarnyba


Psichologinė tarnyba – psichologinė pagalba

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
kab.: IV-210   
El. p.: pstarnyb@mruni.eu,

Psichologinės tarnybos vadovė: Svetlana Vimoncienė vimonciene@mruni.eu  

Psichologinėje tarnyboje MRU studentai ir darbuotojai gali gauti profesionalią psichologų pagalbą.

Psichologinė tarnyba yra MRU universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, kurios veikla apima individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą, pirminę krizinę pagalbą, psichologinį įvertinimą, švietimą bei mokymą.

Psichologinės tarnybos tikslas - gerinti universiteto bendruomenės narių psichinę sveikatą bei savijautą, skatinti bendruomenės narių produktyvų bendradarbiavimą bei santykių darną.

Psichologinė tarnyba teikia psichologines paslaugas universiteto bendruomenei bei garantuoja informacijos konfidencialumą. Konsultacijas teikia ir užsiėmimus veda MRU Psichologijos instituto konsultantai. MRU studentams ir darbuotojams pirma konsultacija nemokama.


Norint užsirašyti į konsultaciją:

 1. Išsirinkite konsultantą  
 2. Parašykite konsultantui elektroninį laišką ir susitarkite dėl laiko

Kilus klausimams prašome kreiptis pstarnyb@mruni.eu, vimonciene@mruni.eu 

Psichologinės tarnybos konsultantai teikia mediacijos (tarpininkavimo paslaugas):

Mediacija – tai tarpininkavimas tarp dv:iejų šalių (šeimos, organizacijos ar kt.) esant konfliktui bei pagalba jį efektyviai išspręsti. Dalyvaujant dviems ginčo šalims (šeimos, bendruomenės), 1 val – 35 EUR.  Dirba prof.dr. Jolanta Sondaitė. Klinikinė psichologė, tarpvalstybinių šeimos mediatorių tinklo narė. Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.  E. paštas: jsondait@mruni.eu

Psichologinės tarnybos konsultantai atlieka psichologinį įvertinimą:

Psichologinis įvertinimas gali padėti geriau suprasti savo asmenybinius sunkumus ir privalumus, pažintinius gebėjimus. Pagal tai galimos rekomendacijos karjerai, palankesniam mokymosi ar darbo būdui.

Psichologinės tarnybos specialistai atlieka tokius vertinimus: 

   Asmenybės vertinimas 30 Eur./val. 

  Kontaktinis asmuo: Mykolas Simas Poškus mykolas_poskus@mruni.eu

   Intelektinių gebėjimų vertinimas Wechslerio intelekto skalę vaikams nuo 6 iki 16 metų (WISC-III). Tyrimas atliekamas įvertinant protinės raidos ypatumus, individualius gabumus, mokymosi sunkumų priežastis. Vaiko intelektinių gebėjimų tyrimas susideda iš: įvadinio pokalbio, testavimo (2 val.), testo rezultatų apdorojimo, rašytinės išvados parengimo, supažindinimo su testo rezultatais. Kaina – 80 eurų.

  Kontaktinis asmuo: Svetlana Vimoncienė vimonciene@mruni.eu

    Pažintinių gebėjimų (atminties, dėmesio, mąstymo) vertinimas

    Pakartotinio nusikalstamumo ir rizikos vertinimas

  Kontaktinis asmuo: Dr. Laura Ustinavičiūtė laurau@mruni.

Psichologinės tarnybos konsultantai veda mokymus:

 • Teisės pažeidėjo pakartotinio nusikalstamumo ir žalos rizikos vertinimas. Tikslinė grupė – pataisos, probacijos įstaigų ir policijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, psichologai. 8 ak. val – 700 EUR grupei.  Kontaktinis asmuo: Dr. Laura Ustinavičiūtė laurau@mruni.eu
 • Konfliktų valdymas. 12 – 16 žmonių grupė. Kaina 700 EUR grupei. Kontaktinis asmuo: Prof. dr. Jolanta Sondaitė jsondait@mruni.eu
 • Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių lavinimas. 8 akademinės valandos. 200 EUR grupei. Kaina asmeniui – 50 EUR. Kontaktinis asmuo: Prof. dr. Jolanta Sondaitė jsondait@mruni.eu
 • Karjeros planavimo mokymai. Tikslinė auditorija – moksleiviai, studentai, jaunuoliai, taip pat norintys keisti karjeros kryptį ar karjeros konsultantai, norintys kelti kvalifikaciją. 8 – 15 asmenų grupė. Kaina asmeniui – 50 EUR. Kontaktinis asmuo: Dr. Laura Ustinavičiūtė laurau@mruni.eu
 • Darbo motyvacija. Galima siūlyti organizacijoms, siekiančioms didinti darbuotojų efektyvumą, taip pat pavieniams fiziniams asmenims. Kaina asmeniui – 50 EUR. Kontaktinis asmuo: Dr. Laura Ustinavičiūtė laurau@mruni.eu

 

 

 

 


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747