Erasmus

DĖMESIO! Nuo 2014/2015 s.m. pradedama vykdyti Erasmus+ programa. Daugiau informacijos apie ją Erasmus+ programos skiltyje.

       

  • AR ŽINOTE, KAD ERASMUS PROGRAMOJE DALYVAVUSIUS LIETUVOS STUDENTUS ATSTOVAUJA ERASMUS AMBASADORIUS TADAS ŽUKAS - MŪSŲ UNIVERSITETO ABSOLVENTAS! Išsamiau apie Erasmus ambasadoriaus veiklą
  • Naujausias Europos Sąjungos programų švietimo srityje informacinis biuletenis "eFocus Education" Išsamiau

  • Mykolo Romerio universiteto paraiška išplėstinei Europos Universiteto chartijai

  • Išplėstinė Europos Universiteto chartija Nr. 78018-IC-1-2007-1-LT-ERASMUS-EUCX-1 suteikta Mykolo Romerio univeristetui .  

  • 2013-2014 studijų metais Mykolo Romerio universitetas dalyvauja šiuose intensyvių programų projektuose:
   • Erasmus IP YPIFMW (STF Psichologijos institutas). IP vyko Utrechto universitete, Olandijoje; Lapkričio 4 d. įvyko dalyvių atranka. Atrinkti studentai vyko dalyvauti programoje 2014 m. sausio 26 - 2014 m. vasario 8 dienomis
   • Erasmus IP QOFI&SE (STF Edukologijos ir socialinio darbo institutas). IP vyko Tomo Moro Kempeno aukštojoje mokykloje, Belgijoje
   • Erasmus IP Sustainable well-being (STF Edukologijos ir socialinio darbo institutas). IP vyko Madrido Complutense universitete, Ispanijoje
   • Erasmus IP IcOI (STF Edukologijos ir socialinio darbo institutas). "Interdisciplinary contributions to overcome inequalities: involving young adults in innovative practices". IP vyko Artesis Plantijn aukštojoje mokykloje, Belgijoje 2014 m. kovo 23- balandžio 5 dienomis. 
   • Erasmus IP SURGEOM (SPF Komunikacijos ir Informatikos institutas). IP vyks Johano Keplerio universitete Lince (Austrija) 2014 m. liepos 20 - rugpjūčio 2 dienomis.
   • Erasmus IP - Summer school: Human rights and humanitarian actions in present world (Teisės fakultetas). IP vyks Stanislavo Stašico Baltstogės viešojo administravimo aukštojoje mokykloje 2014 m. vasarą.
   • Erasmus IP INTERPRO - International Protection of Human Right (Teisės fakultetas). IP vyks Mykolo Romerio universitete 2014 m. liepos 14-25 dienomis.  
  • 2012-2013 studijų metais Mykolo Romerio universitetas dalyvavo šešiuose intensyvių programų projektuose:
   • Erasmus IP YPIFMW (Psichologijos katedra). IP vyko Lundo universitete, Švedijoje;
   • Erasmus IP SOS! (Socialinio darbo katedra). IP vyko Antverpeno Tomo Moro aukštojoje mokykloje, Belgijoje
   • Erasmus IP QOFI&SE (Socialinio darbo katedra). IP vyko Gleichenbergo aukštojoje mokykloje, Austrijoje
   • Erasmus IP SUSTAINABLE (Teisės fakultetas, Politikos ir vadybos fakultetas). IP organizuoja Kipro universitetas Agros mieste, Kipre. Lankstinukas
   • Erasmus IP SURGEOM (SPF Komunikacijos ir Informatikos institutas). IP vyko Lince, Austrijoje.
   • NordPlus Valid Pippi: the Innovative pedagogies of values (Socialinio darbo katedra).. Intensyvi programa vyksta Vasos Abo akademijoje (Suomija) ir Pietų Danijos aukštojoje mokykloje (Danija)

  Erasmus programa

  ERASMUS programa skirta aukštajam mokslui. Jos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių, skatinti studentų ir aukštojo mokslo institucijų personalo mobilumą.
  Ypatinga reikšmė Erasmus programoje teikiama priemonėms, kurių pagalba tobulinamos mokymo programos, rengiami nauji kursai, skatinamos naujovės, keliama studijų kokybė.

  Erasmus programos atvirumo principas pasižymi:

  • programoje gali dalyvauti visų tipų aukštosios mokyklos,
  • programa apima visas studijų kryptis ir lygius (pagrindines studijas, magistrantūrą, doktorantūrą).

  Erasmus programa remia:

  • studentų mobilumą studijoms ir praktikoms,
  • dėstytojų ir kito personalo mobilumą,
  • daugiašalius projektus: tarptautinių intensyvių programų kūrimą ir vykdymą (IP), jungtinių studijų programų kūrimą (CD)
  • tematinius tinklus (TN),
  • Erasmus intensyvių (rečiau vartojamų) kalbų kursų organizavimą (EILC),
  • projektus, skirtus bendradarbiavimui tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių.

  2013/2014 m.m. Erasmus programoje gali dalyvauti Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų karalystės, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos,Šveicarijos, Vengrijos, Vokietijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos aukštojo mokslo institucijų studentai ir personalas, taip pat kai kuriose veiklose BJR Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercogovina..

  ERASMUS programos mobilumas veikia dvišalių partnerystės sutarčių tarp bendradarbiaujančių universitetų pagrindu. Dvišalėse sutartyse iš anksto numatomas studijoms vykstančių mainų studentų lygis, studijų kryptys, srautai, dėstytojų ar kitų darbuotojų mainų trukmė ir srautai.

  Informaciją apie MRU Erasmus programos partnerius rasite čia.

  Išsamesnė informacija apie Erasmus programą: