Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
Kab. V-430
Tel. +370 5 271 4669
El. paštas: testi@mruni.eu

Direktorius: prof. dr. Saulius Katuoka
Kab. V-429
Tel. +370 5 271 4670
El. paštas: skatuoka@mruni.eu

Referentė: Žaneta Garlienė
Kab. V-430
Tel. +370 5 271 4669
El. paštas: testi@mruni.eu

Profesoriai

Prof. dr. Saulius Katuoka

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinė jūrų teisė; tarptautinių sutarčių teisė; Europos Sąjungos teisė.

Kontaktai: skatuoka@mruni.eu,V-429 kab.


Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ir Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; žmogaus teisių teisė; tarptautinės sutartys; Europos Sąjungos teisė laisvo asmenų judėjimo srityje

Kontaktai: lyra.jakuleviciene@mruni.eu, V-342 kab.

Prof. dr. Justinas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė baudžiamoji teisė ir Lietuva; modernieji ginkluotieji konfliktai ir jų reguliavimo problemos

Kontaktai: j.zilinskas@mruni.eu, V-430 kab.

Prof. dr. Regina Valutytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė teisė, aviacijos teisė, žmogaus teisių apsauga.

Kontaktai: r.valutyte@mruni.eu,  V-430 kab.

Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė; Europos Sąjungos įmonių teisė

Kontaktai:ignas@vegele.lt, V-430 kab.

Prof. dr. Danutė Jočienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės; konstitucinė jurisprudencija; tarptautinės organizacijos; EŽTT, ESTT ir ESBT jurisprudencija.

Kontaktai: danute.jociene@lrkt.lt,V-430 kab.

Prof. dr. Dainius Žalimas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė, tarptautinių organizacijų teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, konstitucinė teisė, NATO veiklos teisiniai pagrindai.

Kontaktai: dainius.zalimas@lrkt.lt, V-430 kab.

Docentai

Doc. dr. Laurynas Biekša

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė žmogaus teisių apsauga; migracijos ir pabėgėlių teisė

Kontaktai: laurynas.bieksa@gmail.com, V-430 kab.

Doc. dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisė į privatų gyvenimą; teisė į asmens duomenų apsaugą; socio-ekonominės teisės; EŽTT sprendimų vykdymas

Kontaktai: dgailiute@mruni.eu, V-344 kab.

Doc. dr. Katažyna Bogdzevič

Mokslinių tyrimų kryptys: Bendroji tarptautinės privatinės teisės dalis; jurisdikcijos civilinėse bylose nustatymo klausimai; tarptautiniai šeimos ir paveldėjimo santykiai

Kontaktai: kbogdzevic@mruni.eu, V-430 kab.

Doc. dr. Loreta Šaltinytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos administracinė teisė;  pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje; Lietuvos, Europos Sąjungos ir lyginamoji deliktų teisė; užsienio investicijų apsaugos teisė

Kontaktai: losal@mruni.eu, V-430 kab.

Lektoriai

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė

Mokslinių tyrimų kryptys: diplomatinė ir konsulinė teisė; informacinių technologijų teisė; asmens duomenų apsauga; žiniasklaidos teisė.

Kontaktai: g.makauskaite@gmail.com, V-430 kab.

Dr. Justina Nasutavičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos materialinė teisė; Europos Sąjungos konkurencijos teisė; žmogaus teisės.

Kontaktai: j.nasutaviciene@lvat.lt, V-430 kab.

Dr. Ieva Navickaitė-Sakalauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvės; žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje; vartotojų teisių apsauga.

Kontaktai: navickaite.ieva@gmail.com, V-430 kab.

Dr. Vitalija Tamavičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų sąveika; jurisdikcijų kolizijos.

Kontaktai:vitalija.tamaviciute@gmail.com, V-430 kab.

Dr. Simas Grigonis

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Tarptautinis ginčų sprendimas.

Kontaktai: simas.grigonis@mruni.eu , V-430 kab.

Aistė Augustauskaitė-Keršienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinių sutarčių teisė; žmogaus teisių teisė.

Kontaktai:aiste_a@yahoo.com, V-430 kab.

Raimondas Ališauskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė prekybos teisė; Europos Sąjungos prekybos teisė; Europos Sąjungos bendroji prekybos politika.

Kontaktai:raymondas@yahoo.com, V-430 kab.

Giedrius Ožiūnas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė privatinė teisė; tarptautinė prekybos teisė.

Kontaktai: giedrius.oziunas@gmail.com , V-430 kab.

Arnas Liauksminas

Mokslinių tyrimų kryptys: Verslas ir žmogaus teisės; tarptautinė žmogaus teisių apsauga; Europos Sąjunga ir žmogaus teisės; tarptautinė ir Europos Sąjungos aplinkos teisė.

Kontaktai: arnas.liauksminas@mruni.eu, V-430 kab.

Inga Motuzienė

Mokslinių tyrimų kryptys: tarptautinė viešoji teisė; ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje.

Kontaktai:ingazalyte@gmail.com, V-430 kab.

Asta Pikelienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė privatinė teisė; Europos Sąjungos civilinio proceso teisė; taikytinos teisės ir jurisdikcijos kolizijos; nemokumo teisė

Kontaktai: asta.pikeliene75@gmail.com, V-430 kab.

Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisės taikymo problematika Lietuvoje; šeimos teisinių klausimų su tarptautiniu (užsienio) elementu problematika.

Kontaktai: sigita.zubaviciute@teismas.lt ,V-430 kab.

Asistentai

Denas Grigaitis

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė privatinė teisė; tarptautinė prekybos teisė.

Kontaktai: grigaitis.denas@gmail.com, V-430 kab.

Doktorantai

Aistė Augustauskaitė-Keršienė 

Ilona Ivašauskaitė

Raimondas Ališauskas

Arnas Liauksminas

Andrius Bambalas

Tomas Marozas

Raimonda Bublienė

Neringa Mickevičiūtė

Monika Dumbrytė-Ožiūnienė

Inga Motuzienė

Olesia Gorbun

Mykolas Šavelskis

Denas Grigaitis

Giedrius Ožiūnas

Vytautas Chocha

Dominyka Sabina

Fatmi Anyssa

Sergii Karasov