Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-517
Tel.: (8 5) 271 4669
El. p.: testi@mruni.eu


Direktorius: prof. dr. Saulius Katuoka
Kab.: V-516
Tel.: (8 5) 271 4670
El. p.: skatuoka@mruni.eu
Priėmimo valandos: ketvirtadieniais nuo 13 val. iki 14 val. (pagal poreikį)


Referentė: Žaneta Garlienė
Kab.: V-517
Tel.: (8 5) 271 4669
El. p.: testi@mruni.eu

PROFESORIAIProf. dr. Saulius Katuoka

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinė jūrų teisė; tarptautinių sutarčių teisė; Europos Sąjungos teisė.

Kontaktai: skatuoka@mruni.eu,V-516 kab.


Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ir Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; žmogaus teisių teisė; tarptautinės sutartys; Europos Sąjungos teisė laisvo asmenų judėjimo srityje

Kontaktai: lyra.jakuleviciene@mruni.eu, V-342 kab.

Prof. dr. Justinas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė baudžiamoji teisė ir Lietuva; modernieji ginkluotieji konfliktai ir jų reguliavimo problemos

Kontaktai: j.zilinskas@mruni.eu, V-517 kab.

Prof. dr. Regina Valutytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė teisė, aviacijos teisė, žmogaus teisių apsauga.

Kontaktai: r.valutyte@mruni.eu,  V-517 kab.

Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė; Europos Sąjungos įmonių teisė

Kontaktai: ignas@vegele.lt, V-517 kab.

Prof. dr. Danutė Jočienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės; konstitucinė jurisprudencija; tarptautinės organizacijos; EŽTT, ESTT ir ESBT jurisprudencija.

Kontaktai: danute.jociene@lrkt.lt,V-517 kab.

Prof. dr. Dainius Žalimas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė, tarptautinių organizacijų teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, konstitucinė teisė, NATO veiklos teisiniai pagrindai.

Kontaktai: dainius.zalimas@lrkt.lt, V-517 kab.DOCENTAIDoc. dr. Laurynas Biekša

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė žmogaus teisių apsauga; migracijos ir pabėgėlių teisė

Kontaktai: laurynas.bieksa@gmail.com, V-517 kab.

Doc. dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisė į privatų gyvenimą; teisė į asmens duomenų apsaugą; socio-ekonominės teisės; EŽTT sprendimų vykdymas

Kontaktai: dgailiute@mruni.eu, V-344 kab.

Doc. dr. Katažyna Mikša

Mokslinių tyrimų kryptys: Bendroji tarptautinės privatinės teisės dalis; jurisdikcijos civilinėse bylose nustatymo klausimai; tarptautiniai šeimos ir paveldėjimo santykiai

Kontaktai: kbogdzevic@mruni.eu, V-517 kab.

Doc. dr. Loreta Šaltinytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos administracinė teisė;  pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje; Lietuvos, Europos Sąjungos ir lyginamoji deliktų teisė; užsienio investicijų apsaugos teisė

Kontaktai: losal@mruni.eu, V-517 kab.

doc. dr. Gediminas Valantiejus

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ekonominė teisė; Europos Sąjungos mokesčių ir muitų teisė.

Kontaktai:
gvalantiejus@mruni.eu,V-416 kab.

  LEKTORIAI


  Karolis Dieninis

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos institucinė ir materialinė teisė.

  Kontaktai: karolis.dieninis@tm.lt, V-517 kab.
  Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  diplomatinė ir konsulinė teisė; informacinių technologijų teisė; asmens duomenų apsauga; žiniasklaidos teisė.

  Kontaktai: g.makauskaite@gmail.com, V-517 kab.
  Dr. Justina Nasutavičienė

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos materialinė teisė; Europos Sąjungos konkurencijos teisė; žmogaus teisės.

  Kontaktai: j.nasutaviciene@lvat.lt, V-517 kab.
  Dr. Ieva Navickaitė-Sakalauskienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvės; žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje; vartotojų teisių apsauga.

  Kontaktai: navickaite.ieva@gmail.com, V-517 kab.
  Dr. Vitalija Tamavičiūtė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų sąveika; jurisdikcijų kolizijos.

  Kontaktai: vitalija.tamaviciute@gmail.com, V-517 kab.
  Dr. Skirmantė Klumbytė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  tarptautinė jūrų teisė.

  Kontaktai: s.klumbyte@gmail.com,V-517 kab.
  Aistė Augustauskaitė-Keršienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinių sutarčių teisė; žmogaus teisių teisė.

  Kontaktai: aiste_a@yahoo.com, V-517 kab.
  Raimondas Ališauskas

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Tarptautinė prekybos teisė; Europos Sąjungos prekybos teisė; Europos Sąjungos bendroji prekybos politika.

  Kontaktai: raymondas@yahoo.com, V-517 kab.
  Simas Grigonis

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos teisė; Tarptautinis ginčų sprendimas.

  Kontaktai: simas.grigonis@mruni.eu, V-517 kab.

  Arnas Liauksminas

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Verslas ir žmogaus teisės; tarptautinė žmogaus teisių apsauga; Europos Sąjunga ir žmogaus teisės; tarptautinė ir Europos Sąjungos aplinkos teisė.

  Kontaktai: arnas.liauksminas@mruni.eu, V-517 kab.
  Inga Motuzienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  tarptautinė viešoji teisė; ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje.

  Kontaktai: ingazalyte@gmail.com, V-517 kab.
  Asta Pikelienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Tarptautinė privatinė teisė; Europos Sąjungos civilinio proceso teisė; taikytinos teisės ir jurisdikcijos kolizijos; nemokumo teisė

  Kontaktai: asta.pikeliene75@gmail.com, V-517 kab.
  Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos teisės taikymo problematika Lietuvoje; šeimos teisinių klausimų su tarptautiniu (užsienio) elementu problematika.

  Kontaktai: sigita.zubaviciute@teismas.lt ,V-517 kab.

  DOKTORANTAI

  Aistė Augustauskaitė-Keršienė  Ilona Ivašauskaitė
  Raimondas Ališauskas Arnas Liauksminas
  Andrius Bambalas Tomas Marozas
  Raimonda Bublienė Neringa Mickevičiūtė
  Monika Dumbrytė-Ožiūnienė Inga Motuzienė
  Simas Grigonis Dominyka Sabina
  Olesia Gorbun Mykolas Šavelskis
  Grigaitis DenasGiedrius Ožiūnas
  Chocha Vytautas


   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747