Turizmo vadyba ir paveldas

Studijų programos kryptis
Turizmas ir poilsis
Valstybinis kodas
6121LX052
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos (Turizmo ir poilsio krypties) bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Jei svajoji daug keliauti ir pažinti pasaulį, siūlome rinktis studijas turizmo srityje. Tai labai perspektyvi ateities profesija, nes turizmas pagal darbuotojų skaičių ir plėtros dinamiką yra vienas iš pirmaujančių ekonomikos sektorių pasaulyje.

Programos tikslas

Turizmo vadybos ir paveldo studijos, skirtos tiems, kurie nebijo iššūkių bei moka savarankiškai priimti sprendimus, siekia nuolat tobulėti ir pažinti pasaulį bei nori rūpintis kultūrinio bei gamtinio paveldo, bei jo puoselėjimu ir apsauga.

Studijos vykdomos lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • praktiškai pritaikyti specifines turizmo sektoriaus žinias;
 • tinkamai apsaugoti gamtinį bei kultūrinį paveldą ir patraukliai jį pateikti turistams;
 • identifikuoti, analizuoti ir spręsti turizmo verslo veiklos problemas;
 • kūrybiškai spręsti, kylančias problemas ar konfliktines situacijas;
 • kurti nuosavą verslą.

Karjeros perspektyvos:

 • vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;
 • turizmo informacijos centruose;
 • kelionių organizavimo įmonėse bei kelionių agentūrose;
 • muziejuose, meno galerijose, parkuose;
 • viešbučiuose; kaimo turizmo sodybose; poilsio kompleksuose;
 • pramoginio, aktyvaus, poilsinio turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse;
 • tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, atsakingose už paveldo apsaugą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Studijų įvadas

3

Turizmo įvadas

6

Vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Antroji užsienio kalba 1

6

Ekonomikos teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Įvaizdžio vadyba

6

Laisvalaikio vadyba

6

Religijų studijos

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Ekskursijų organizavimo technologijos

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Lietuvos istorija: tauta, kultūra ir tradicijos

6

Protokolas ir etiketas

6

Verslumas ir savisamda

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Antroji užsienio kalba 2

6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

Turizmo geografija

6

Turizmo sociologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra

6

Strateginis valdymas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Kursinis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Tausojančio turizmo vadyba

6

Verslo ekonomika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konfliktų studijų pagrindai

6

Laisvalaikio renginių organizavimas

6

Tarpsektorinė vadyba

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Aplinkosaugos administravimas

6

Kokybės vadyba organizacijoje

6

Kultūros paveldo apsauga

6

Tarptautinių projektų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Istorinė rekonstrukcija ir inscenizacija

6

Orientalistika

6

Rekreacija

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Gamtos išteklių valdymas

6

Rizikos valdymas

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Turizmo administravimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas

6

Kultūrinių – edukacinių programų organizavimas

6

Tolimųjų Rytų studijos

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Tarptautinė praktika/Praktika

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)
0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama