Turizmo sektoriaus valdymas

Studijų programos kryptis
Turizmas ir poilsis
Valstybinis kodas
6211LX074
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Turizmo ir poilsio krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Turizmo sektoriaus valdymo studijos, skirtos paruošti specialistus, kurie gebėtų inicijuoti veiklas padedančias formuoti turizmo politiką bei priimti strategiškai pagrįstus sprendimus. Taip pat, atsižvelgiant į turizmo sektoriaus poreikius, mokėtų diegti inovacijas, propaguoti atsakingo turizmo plėtrą regionuose bei kokybiškai pristatyti šalį užsienio turizmo rinkoms. Šios antrosios pakopos studijos, išskirtinės tuo, kad  yra taikomojo pobūdžio bei orientuotos į praktinę veiklą (studijų metu, numatyta profesinė – taikomoji praktika). 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės siekti karjeros šiose srityse: valstybinėse institucijose (Ūkio ministerijoje, Turizmo ar kituose departamentuose), regioninėje administracijoje, institucijose, bendradarbiaujančiose su ES įstaigomis, atsakingomis už turizmo plėtrą, kelionių organizavimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose turizmo sektoriuje, turizmo informacijos centruose, kolegijose. Taip pat, turėsite pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių, padėsiančių kurti nuosavą verslą. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Kokybės vadyba

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Turizmo sektoriaus vadyba

6

Verslo strategijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Marketingas ir komunikacijos

6

Turizmo regionų vadyba

6

Verslo projektų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Darnaus turizmo vadyba

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis projektų valdymas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Turizmo psichologija

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

Turizmo ekonomika

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

12

Turizmo politika

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
  • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
  • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Turizmo studijos MRU – Nr. 1 Lietuvoje

Turizmas pagal darbuotojų skaičių ir plėtros dinamiką yra vienas iš pirmaujančių ekonomikos sektorių pasaulyje („Reitingai“, 2019).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).