Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba

Studijų programos kryptis
Verslas
Valstybinis kodas
612N10004
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Modernėjant šiuolaikinėms IT technologijoms atsiveria ne tik daugiau galimybių, bet ir iškyla grėsmė dėl asmens ar organizacijos duomenų saugumo. Tad specialistai, galintys užtikrinti kibernetinį saugumą yra ypač paklausūs ir reikalingi visose srityse, tiek privačiame, tiek viešajame valstybiniame sektoriuje.

Programos tikslas

Technologijų ir kibernetinio saugumo studijos, skirtos rengti kvalifikuotus ir profesionalius technologijų ir kibernetinio saugumo vadybos specialistus, suprantančius informacinių ir verslo technologijų plėtros iššūkius, jų poveikį valdymo aplinkoms. Taip pat ir užtikrinti duomenų apsaugą, įskaitant ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, atsižvelgiant į organizacinius, komunikacinius, teisinius, vertybinius bei inovacinius kibernetinio saugumo aspektus. Šios studijos išsiskiria iš kitų savo unikalumu, nes būsimam specialistui suteikia stiprų tiek technologijų, tiek kibernetinio saugumo žinių, įskaitant ir rizikų valdymą, kibernetinio saugumo teisinį reguliavimą, bei praktinių įgūdžių, bagažą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • konceptualiai mąstyti ir adekvačiai reaguoti į kibernetinio saugumo keliamus iššūkius;
  • rezultatyviai valdyti privačių, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų procesus;
  • užtikrinti kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą.

Karjeros perspektyvos:

  • viešojo sektoriaus ir verslo institucijose;
  • verslo ir informacinių technologijų vadybos specialistu;
  • kibernetinio saugumo specialistu;
  • saugos įgaliotiniu ir departamentų vadovu;
  • duomenų apsaugos pareigūnu.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonomikos teorija

6

Europos ir kitų regionų kibernetinio saugumo politika

6

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Technologinių inovacijų vadybos pagrindai

6

Tinklų ir saugumo technologijų valdymas

6

Valstybės informaciniai ištekliai ir jų valdymas

6

Verslo informacinės sistemos ir technologijos

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Dirbtinio intelekto sistemos

6

Elektroninis dalyvavimas ir socialiniai tinklai

6

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

Kibernetinio saugumo rizikų valdymas

6

Virtualių sistemų saugumas ir tinklų architektūra

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Asmens duomenų apsauga technologijų versle

6

Elektroniniai atsiskaitymai

6

Elektroniniai nusikaltimai ir skaitmeninė kriminalistika

6

Kursinis darbas

6

Socialinė atsakomybė ir saugumas internete

6

3 KURSAS

66

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Intelektinės nuosavybės pagrindai

6

IT projektų valdymo pagrindai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Mobiliųjų aplikacijų modeliavimas ir saugumas

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

6 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

24

Praktika

18

Saugumo valdymas ir politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Elektroninės valdžios pagrindai

6

Kibernetinio saugumo planavimas

6

Marketingo pagrindai ir socialiniai tinklai

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Technologijos ir skaitmeninis turinys

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Informacijos saugumas el. erdvėje

6

Propaganda ir informaciniai konfliktai

6

Žaidybinimo metodai ir technologijos

6

 

 
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis  brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama