Tarptautinis verslas ir muitinės logistika

Studijų programos kryptis
Verslas ir vadyba
Valstybinis kodas
6121LX051
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos, skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Studijos orientuotos į studijuojančiųjų asmeninius ir darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos visos sąlygos įgyti specialių kompetencijų, reikalingų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse. Pagrindinius studijų dalykus dėsto dėstytojai – profesionalai, praktikai – socialinių partnerių atstovai ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų. Todėl studentai turi galimybę įtvirtinti žinias ir lavinti savo gebėjimus bei įgūdžius praktikoje, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • organizuoti tarptautinio verslo logistiką ir užtikrinti sklandų muitinės patikros procesą;
  • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas darbui Muitinės sistemoje;
  • teikti profesines konsultacijas, organizuojant tarptautinio verslo logistiką;
  • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su pavojingų prekių ar technologijų gabenimu;
  • užtikrinti tiekimo grandinės darbą;
  • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti įvairių krovinių logistikos dokumentus;
  • kurti nuosavą verslą.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės tapti ne tik darbo rinkoje paklausiu aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo ir muitinės logistikos specialistu, bet ir kurti savo verslą, ir būti sėkmingu verslininku. Studijų metu įgytos žinios leis tapti profesionaliu vadybininku, logistinės veiklos padalinių vadovu, būsi laukiamas tarptautinio verslo, tarptautinės tiekimo grandinės, logistikos kompanijose, įgysi tarptautinio verslo valdymo analitiko kompetencijų.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonomikos teorija

6

Filosofija

6

Matematika

6

Muitinės priežiūrą vykdančios institucijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansinė apskaita

6

Mokesčių teisė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Tarptautinis verslas

6

Verslo logistika

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų rinkų ir institucijų reguliavimas

6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

Rinkos apsauga taikant muitinės formalumus

6

Tarptautinio verslo ir muitinės teisiniai pagrindai

6

Verslo ryšių valdymas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Elektroninio verslo valdymas

6

Kursinis darbas

6

Muitų politika ir jos įgyvendinimas

6

Praktika I

6

Verslo projektai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Elektroniniai atsiskaitymai

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Verslo inovacijų valdymas

6

Vertės grandinės kūrimas ir valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Paslaugų rinkodara

6

Verslo strategijos ir konkurencingumas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Praktika II

12

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama