Projektų vadyba viešajame sektoriuje

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Projektų vadybos viešajame sektoriuje studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos profesionalus, gebančius kritiškai analizuoti ir efektyviai spręsti viešojo administravimo organizacijų valdymo ir veiklos tobulinimo problemas, pasitelkiant projektų vadybos teoriją ir metodus bei profesines kompetencijas, reikalingas darbui viešojo sektoriaus institucijose.

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į patyriminį mokymą ir praktinių įgūdžių įgijimą, ne tik bendraujant su projektų vadybos praktikais, dirbančiais studijų programos partnerių institucijose, bet ir sprendžiant realias projektų vadybos viešajame sektoriuje problemas. Projektų vadybos viešajame sektoriuje magistro studijos suteikia galimybę išmokti efektyviai taikyti šiuolaikines technologijas, valdant viešojo administravimo projektus. Studijų dalykai, parengti atsižvelgiant į PMBOK (Project Management Body of Knowledge 6), PRINCE 2 ir AGILE kompetencijas, reikalingas projektų vadovui, dirbančiam tarptautinėje rinkoje. Po studijų baigimo, jūs būsite teoriškai pasirengę, gauti PMI sertifikatą (PMP – Project management professional).

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti Vyriausybėje, ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose ar institucijose, įvairaus lygmens valstybės tarnautojais ir pareigūnais, atsakingais už projektų valdymą bei koordinavimą. Taip pat, siekti karjeros nevyriausybinėse ar visuomeninėse organizacijose, vykdančiose projektines veiklas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Projektų vadybos teorija

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

 

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Lyderystė projektų vadyboje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

 
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).