Politika ir užsienio kalbos | Studijos Lietuvoje | MRU

Politika ir užsienio kalbos

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6121JX061
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1432 € už semestrą (2023 m.)

Pasaulis ir valstybės nuolat keičiasi. Kas ir kaip keičia šį pasaulį, koks politikų ir visuomenės vaidmuo šiuose procesuose? Politikos studijos yra būtent apie tai. O ši studijų programa yra būtent tiems, kurie nori žinoti, kaip ir kodėl šie pokyčiai vyksta, tiems, kurie nori ne tik žinoti, bet ir patys gebėti daryti sprendimus, spręsti problemas. Ir tam reikia žinių bei kompetencijų ne tik apie politiką apskritai, tačiau ir žinių apie kitų regionų istoriją, kultūrą. O norint tai išmanyti reikia mokėti ir kalbas, pažinti kultūrą. Todėl ši studijų programa ir sujungė politikos mokslus su intensyviomis antrosios užsienio (prancūzų/vokiečių/korėjiečių) kalbos bei regiono ir šalies studijomis.

Programos tikslas

Siūlomo programos tikslas – parengti gebančius suprasti, kritiškai vertinti ir analizuoti politinius procesus, siūlant įrodymais pagrįstus problemų sprendimus, specialistus, turinčius gerus kalbinius anglų ir antros pasirinktos užsienio kalbos įgūdžius ir specialias žinias apie skirtingus pasaulio regionus.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus;
 • formuoti siūlymus politikos problemoms spręsti;
 • įgytas politikos mokslų žinias ir patirtį integruoti bei pritaikyti skirtingų profesinių veiklų poreikiams
 • pasitelkiant išugdytas užsienio kalbų kompetencijas ir žinias apie tam tikras šalis bei regionus, analizuoti ir kritiškai vertinti tose šalyse vykstančius procesus
 • taikyti įgytas žinias spręsdamas praktines globalios, nacionalinės ar vietos politikos problemas
 • gebėsi efektyviai pristatyti savo idėjas, siūlomus sprendimus skirtingoms tikslinėms grupėms.

Karjeros perspektyvos

Sėkmingą karjerą galima vystyti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose dėl įgyjamų žinių universalumo ir itin plataus pritaikomumo, todėl Tu gali būti: valstybės tarnautojas(-a), diplomatas(-ė), politikas(-ė), apžvalgininkas(-ė) / žurnalistas(-ė) ir t. t. Programos absolventai gali dirbti:

 • ministerijose;
 • įvairiose valstybinėse įstaigose;
 • kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje;
 • politinėse partijose ar visuomeninėse organizacijose;
 • žiniasklaidoje;
 • privačiame sektoriuje.

Turi klausimų, susijusių su studijų programos turiniu? Reikia patarimo? Registruokis individualiai konsultacijai dėl šių studijų su programos vadove lekt. Rima Urbonaite!

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

33

Privalomieji dalykai

27

Studijų įvadas

3

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba

6

Politologijos įvadas

6

Viešosios teisės pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

15

Studijų įvadas

3

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Europos studijos

6

Azijos studijos

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Politinė ekonomija

6

ES politinė sistema

6

Tarptautinė politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Politinė komunikacija

6

Kursinis darbas

6

Viešosios politikos analizė

6

Pasirenkamieji dalykai 1

 6

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

 6

Korėjos šalityra

6

Prancūzijos šalityra

6

Vokietijos šalityra

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Vystymosi politika

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Europos sąjungos institucijos ir administravimas

6

Politinės ideologijos (anglų kalba)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Antroji užsienio kalba 5 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 5 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Centralizuoto priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos