Nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių politika ir vadyba

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politikos ir vadybos studijos, skirtos rengti inovatyvius vadovus, administracijos darbuotojus bei specialistus-vadybininkus, dirbančius NVO ir vietos bendruomenėse viešosios politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse.

Šios antrosios pakopos studijos, padės suprasti, kodėl svarbus NVO ir bendruomenių įsitraukimas, stiprinanti viešosios politikos sprendimų kokybę, pasitikėjimą demokratija ir viešojo sektoriaus veiklą, jo skaidrumą ir atskaitomybę. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ilgametę akademinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys NVO ir viešajame sektoriuje ir palaikantys glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, kurie suteikia galimybę mokytis patyriminiu būdu ir atlikti profesinę praktiką.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenių organizacijose, savivaldybėse, valstybinėse institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Bendruomeninė mediacija ir koučingas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Nevyriausybinių organizacijų vadyba

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

NVO ir vietos bendruomenių vieta viešojo valdymo sistemoje

6

Praktika (NVO ar vietos bendruomeninėje organizacijoje)

6

Teisės ir politikos sąveika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socioedukacinis darbas NVO ir vietos bendruomenėse

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas trečiajame sektoriuje

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

IT (informacinių technologijų) taikymas NVO ir vietos bendruomenių valdyme

6

Tarpsektorinė vadyba

6

Vadybos ir administravimo tyrimų teorija ir praktika

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).