Nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių politika ir vadyba

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Iištęstinės studijos - 1496 € už semestrą.

Programos tikslas

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politikos ir vadybos studijos skirtos rengti inovatyvius vadovus, administracijos darbuotojus bei specialistus-vadybininkus, dirbančius NVO ir vietos bendruomenėse viešosios politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse.

Šios antrosios pakopos studijos, padės suprasti, kodėl svarbus NVO ir bendruomenių įsitraukimas, stiprinant viešosios politikos sprendimų kokybę, pasitikėjimą demokratija ir viešojo sektoriaus veiklą, jo skaidrumą ir atskaitomybę. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ilgametę akademinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys NVO ir viešajame sektoriuje ir palaikantys glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, kurie suteikia galimybę mokytis patyriminiu būdu ir atlikti profesinę praktiką.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenių organizacijose, savivaldybėse, valstybinėse institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Nevyriausybinių organizacijų vadyba

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Bendruomeninė mediacija ir koučingas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Praktika (NVO ar vietos bendruomeninėje organizacijoje)

6

Teisės ir politikos sąveika

6

NVO ir vietos bendruomenių vieta viešojo valdymo sistemoje

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socioedukacinis darbas NVO ir vietos bendruomenėse

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas trečiajame sektoriuje

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Tarpsektorinė vadyba

6

Vadybos ir administravimo tyrimų teorija ir praktika

6

IT (informacinių technologijų) taikymas NVO ir vietos bendruomenių valdyme

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas“, „Viešojo administravimo teorijos“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.

Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku  („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai