Nepaprastųjų situacijų valdymas

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX069
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Nepaprastųjų situacijų valdymo studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vadovus, gebančius nustatyti bei vertinti įvairaus masto ir tipo grėsmes, valdyti riziką ir jos padarinius.  Taip pat, mokytis priimti teisingus sprendimus, nepaprastųjų situacijų metu ir nuolat kintančios aplinkos sąlygomis. 

Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, orientuotos į  į praktinę veiklą, per kurią suteikiamos įvairaus pobūdžio nepaprastųjų situacijų valdymo bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ilgametę akademinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, savo veikloje, plėtojantys nepaprastųjų situacijų prevencijos, atsako į krizes ar padarinių likvidavimo veiklas. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės sėkmingai dirbti tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose, kur reikalingi specialistai, gebantys prognozuoti ir analizuoti grėsmes, vertini ir valdyti rizikas, planuoti ir įgyvendinti prevencines saugumo vadybos priemones. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Nepaprastųjų situacijų valdymo teorija

6

Saugumo politika

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Nepaprastųjų situacijų valdymo teisinis reguliavimas

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Strateginis projektų valdymas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Informacinė krizių vadyba

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Rizikos valdymas

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Krizių psichologija ir konfliktų sprendimas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).