Kibernetinio saugumo vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Kibernetinio saugumo vadyba

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6121LX049
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras (Vadybos studijų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1352 € už semestrą (2022 m.)

Modernėjant šiuolaikinėms IT technologijoms atsiveria ne tik daugiau galimybių, bet ir iškyla grėsmė dėl asmens ar organizacijos duomenų saugumo. Tad specialistai, galintys užtikrinti kibernetinį saugumą yra ypač paklausūs ir reikalingi visose srityse, tiek privačiame, tiek viešajame valstybiniame sektoriuje.

Programos tikslas

Kibernetinio saugumo studijos, skirtos rengti kvalifikuotus ir profesionalius kibernetinio saugumo vadybos specialistus, suprantančius informacinių ir verslo technologijų plėtros iššūkius, jų poveikį valdymo aplinkoms. Taip pat ir užtikrinti duomenų apsaugą, įskaitant ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, atsižvelgiant į organizacinius, komunikacinius, teisinius, vertybinius bei inovacinius kibernetinio saugumo aspektus. Šios studijos išsiskiria iš kitų savo unikalumu, nes būsimam specialistui suteikia stiprų tiek technologijų, tiek kibernetinio saugumo žinių, įskaitant ir rizikų valdymą, kibernetinio saugumo teisinį reguliavimą, bei praktinių įgūdžių, bagažą. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Stojant į šią bakalauro studijų programą, gilios IT kompetencijos ar programavimo patirtis nebūtina!

Aktuali informacija apie kibernetinį saugumą.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • konceptualiai mąstyti ir adekvačiai reaguoti į kibernetinio saugumo keliamus iššūkius;
  • rezultatyviai valdyti privačių, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų procesus;
  • užtikrinti kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą.

Baigus studijas tu galėsi dirbti:

  • viešojo sektoriaus ir verslo institucijose;
  • verslo ir informacinių technologijų vadybos specialistu;
  • kibernetinio saugumo specialistu;
  • saugos įgaliotiniu ir departamentų vadovu;
  • duomenų apsaugos pareigūnu.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Studijų įvadas

3

Europos ir kitų regionų kibernetinio saugumo politika

6

Vadyba

6

Filosofija

6

Ekonomikos teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Verslo informacinės sistemos ir technologijos

6

Valstybės informaciniai ištekliai ir jų valdymas

6

Technologinių inovacijų vadybos pagrindai

6

Tinklų ir saugumo technologijų valdymas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Virtualių sistemų saugumas ir tinklų architektūra

6

Kibernetinio saugumo rizikų valdymas

6

Elektroninis dalyvavimas ir socialiniai tinklai

6

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

Dirbtinio intelekto sistemos

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Socialinė atsakomybė ir saugumas internete

6

Elektroniniai atsiskaitymai

6

Asmens duomenų apsauga technologijų versle

6

Elektroniniai nusikaltimai ir skaitmeninė kriminalistika

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

66

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

IT projektų valdymo pagrindai

6

Intelektinės nuosavybės pagrindai

6

Mobiliųjų aplikacijų modeliavimas ir saugumas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

6 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

24

Praktika

18

Saugumo valdymas ir politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Elektroninės valdžios pagrindai

6

Kibernetinio saugumo planavimas

6

Marketingo pagrindai ir socialiniai tinklai

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Technologijos ir skaitmeninis turinys

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Informacijos saugumas el. erdvėje

6

Propaganda ir informaciniai konfliktai

6

Žaidybinimo metodai ir technologijos

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis  brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų, lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai