Finansų valdymas | Studijos Lietuvoje | MRU

Finansų valdymas

Studijų programos kryptis Finansai
Valstybinis kodas 6121LX048
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras (Finansų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Anglų, Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1352 € už semestrą (2022 m.).

Programos tikslas

Domina investavimo galimybės? Norėtum valdyti rizikas šiais neramiais pandemijos ir karo grėsmės laikais? Matai save kuriant finansiškai stabilesnį gyvenimą sau, šeimai ir Lietuvos žmonėms? Galvoji, kad galėtum būti nacionalinių ar tarptautinių įmonių analitiku ar asmeninių finansų patarėju? Jeigu atsakymas yra „Taip“ – verta rinktis Finansų valdymo studijų programą! Tu tapsi pagrindiniu elementu globalios ekonomikos kraujotakos sistemoje ir galėsi uždirbti apie 2000 €, nes toks diplomas suteikia galimybę gauti dvigubai didesnį atlyginimą nei minimali šalies alga.

Ši studijų programa ypač vertinga tuo, kad suteikia gebėjimus suprasti ir taikyti teisinius sprendimus, o tai yra ypač reikalinga valdant finansinius išteklius. Jeigu Tave domina kokybiška informacija, kaip cirkuliuoja pinigai valstybės įstaigose, bankuose, pensijų fonduose, draudimo ir verslo sektoriuje – rinkis šią Finansų valdymo studijų programą! Studijų metu išmoksi pasirinkti geriausius skolinimosi, taupymo, investavimo, verslo finansavimo ir atsiskaitymo būdus. Įgysi kompetencijas, kurios padės įvertinti rizikas, galinčias pažeisti finansinį saugumą, pasirinkti efektyvias teisines priemones piniginių interesų apsaugojimui.

Baigę Finansų valdymo bakalauro studijas turės gebėjimus steigti ir valdyti nuosavą verslą, teikti finansines konsultacijas šeimoms, dirbti verslo įmonėse ar viešojo sektoriaus organizacijose, finansų paslaugų ir konsultacinėse įmonėse. Atsivers galimybė pretenduoti į projektų vadovo, padalinio ar įmonės vadovo vietą.

Patogu: gali rinktis studijas lietuvių arba anglų kalbomis.

Galimybės: studentams yra suteikiama proga įgyti unikalios patirties dalyvaujant tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose studijuoti ar atlikti praktiką visame pasaulyje. Galėsite rinktis net iš ~ 200 partnerių skirtinguose pasaulio vietose!

Baigus studijas, Tu gebėsi:  

 • atlikti įvairias finansines analizes;
 • tinkamai pasirinkti finansines paslaugas;
 • efektyviai valdyti finansinius išteklius;
 • vertinti finansinių įstaigų veiklą ir teikiamas paslaugas;
 • valdyti investicijas ir asmeninius finansus;
 • praktiškai taikyti finansų teisės žinias;
 • kaupti aktualią finansinę informaciją ir ją analizuoti;
 • vertinti finansines rizikas;

Karjeros perspektyvos  

Puikiai išmanydami finansų valdymo specifiką, galėsite kurti savo įmonę, teikiančią apskaitos, finansų ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas arba dirbti laisvai samdomais konsultantais. Taip pat galėsite dirbti:

 • verslo įmonių ir viešųjų įstaigų finansų departamentuose;
 • finansų rinkų, paslaugų, rizikos ir ekonominės analizės departamentuose bankuose, draudimo įmonėse ir kitose finansų įstaigose;
 • finansų specialistais ar finansų analitikais įvairiose organizacijose.
Aktuali informacija
Nuolatinių studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Teisės pagrindai

6

Matematika

6

Apskaitos pagrindai

6

Studijų įvadas

3

Mikroekonomika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Finansų pagrindai

6

Makroekonomika

6

Tikimybių teorija ir matematinė statistika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Vadybos pagrindai

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Kiekybiniai sprendimų metodai socialiniuose moksluose

6

Duomenų bazės

6

Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla

6

Finansų rinkos ir institucijos

6

Komercinė teisė

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Verslo finansai

6

Kredito rinkos dalyvių veikla

6

Mokėjimo paslaugų rinka

6

Draudimas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Investicinių projektų valdymas

6

Finansų ir mokesčių teisė

6

Viešųjų įstaigų finansai

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Europos Sąjungos ekonominė politika

6

Europos Sąjungos finansų teisė

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų rinkų ir institucijų reguliavimas

6

Asmeninė bankininkystė

6

Finansinės ir realiosios investicijos

6

Finansinės rizikos valdymas

6

Praktika I

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Praktika II

9

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Pasirenkamieji dalykai

6

Finansų rinkodara

6

Tarptautiniai finansai

6

 

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas mokytis savarankiškai ir planuoti mokymosi procesą, parenkant formaliojo ir neformaliojo mokymosi formas, reikalingas efektyviai profesinei veiklai ir studijų tęsimui aukštesnėje studijų pakopoje.
 • Gebėjimas suprasti ir teisingai taikyti atitinkamus finansų specialisto etikos reikalavimus.
 • Gebėjimas perteikti žinias ir supratimą apie finansinę analizę ir rizikos vertinimą, susijusią su finansinėmis paslaugomis ir produktais profesionalams ir privatiems asmenims, laikantis profesinės etikos ir pilietiškumo.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas suprasti ir taikyti esmines finansų, apskaitos, teisines, ekonomines ir etines žinias bei teorines nuostatas analizuojant ir vertinant finansų sistemos raidos tendencijas bei įgyvendinant sprendimus, aktualius asmeninių ir verslo finansų valdymui ar finansinių institucijų sektoriui.
 • Gebėjimas suprasti ir taikyti finansų sričiai aktualius matematinius ir statistinius metodus bei informacines technologijas.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas suprasti apskaitos principus ir metodus, taikomus sisteminant ir teikiant finansinę informaciją išorės ir vidaus vartotojams; ir gebėjimas parinkti tinkamus tyrimo metodus šiai informacijai analizuoti ir organizacijos perspektyvoms įvertinti.
 • Gebėjimas suvokti finansų industrijos sąveikos su išorine aplinka dėsningumus ir gebėjimas analizuoti finansų rinkas, finansų institucijas ir įmones vykstančių pokyčių kontekste.
 • Gebėjimas parinkti adekvačius tyrimo metodus viešųjų finansų funkcionavimo ypatumams ir finansų sektoriaus priežiūros institucijų veiksmams tirti.
 • Gebėjimas suvokti finansinės rizikos raiškos finansų sektoriuje esmę ir gebėjimas ją įvertinti, taikant atitinkamus metodus.
 • Gebėjimas identifikuoti ir analizuoti finansines problemas, kylančias versle, viešajame sektoriuje, finansų institucijose ar namų ūkiuose, įvertinant platesnį ekonominį, teisinį ir politinį kontekstą bei naudojant tinkamus informacijos šaltinius ir analizės metodus.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas analizuoti ir vertinti organizacijos finansinę būklę, teisingai ir nustatyta tvarka teikti adekvačią informaciją vidaus ir išorės vartotojams.
 • Gebėjimas analizuoti ir prognozuoti organizacijos pinigų srautus ir biudžetus bei vykdyti finansų kontrolę.
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti finansinių paslaugų teikimo bei šių paslaugų įsigijimo problemas pasitelkiant finansų institucijų, verslo ar namų ūkių finansinės analizės žinias.
 • Gebėjimas planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo, viešojo sektoriaus organizacijų ar asmenų skolinimo, investavimo, finansavimo, finansinės rizikos draudimo sprendimus.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (2022 m.)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai
Kitos šios krypties studijų programos