Finansų rinkos

Studijų programos kryptis
Ekonomika
Valstybinis kodas
6211JX070
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)  
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Finansų rinkų studijosskirtos rengti  aukštos  kvalifikacijos  ekonomikos  specialistus, gebančius praktiškai taikyti šiuolaikines ir aktualias finansų rinkų teorijas ir metodus. Taip pat gebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir taikyti įvairiose veiklos situacijose, integruoti įvairių mokslo sričių žinias, savarankiškai vykdant mokslinius tyrimus nuolat besikeičiančioje šalies ir globalioje ekonominėje erdvėje. Šios antrosios pakopos studijos yra unikalios ir vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, orientuota  į  praktinę veiklą  finansų  rinkose ir suteikianti  platų  universitetinį  išsilavinimą.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę finansų rinkų programos absolventui dirbti investicijų portfelio valdytojo, investicijų konsultanto, finansų patarėjo darbą finansų valdymo srityje, įvairiose  finansų  institucijose ir  verslo korporacijose tiek  Lietuvos,  tiek  tarptautinėje rinkoje. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų rinkų teorija

6

Kiekybiniai metodai ekonomikoje

6

Kreditavimas

6

Pinigų politika

6

Vertybinių popierių rinkos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansų biržos

6

Investicijų analizė ir valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Tarptautinė finansų sistema

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

Asmeninių finansų valdymas

6

Finansinė elgsena

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ekonomikos arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios kitos studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus ekonomikos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį nuo 9.00 val.  (apie 6 val.). 

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).