Finansų ekonomika

Studijų programos kryptis
Ekonomika
Valstybinis kodas
612L10013
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Ekonomikos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3 metai
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Ekonomika yra ta sritis, kur nuolat vyksta pokyčiai. Dėl to, svarbu mokėti tinkamai valdyti savo finansus ir gebėti prognozuoti įvairius ekonominius procesus, lemiančius mūsų gyvenimo kokybę. Tai aktualu ne tik kuriant nuosavą verslą, bet ir dirbant viešajame sektoriuje, kur savo srities profesionalai yra labai paklausūs. Finansų ekonomikos studijos yra sukurtos taip, kad įgytos žinios ir profesinės kompetencijos, padėtų lengvai orientuotis rinkoje, siekiant eksperto karjeros ar atliekant mokslinius tyrimus tolimesnėse studijose.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:  

 • analizuoti ir vertinti šiuolaikinius ekonominius procesus; 
 • suprasti, kaip yra valdomos pinigų bei kapitalo rinkos; 
 • rasti praktiškus ir ekonomiškai naudingus sprendimus, padedančius efektyviai valdyti finansus; 
 • praktiškai taikyti šiuolaikinius finansų valdymo instrumentus; 
 • atpažinti ir pritaikyti įvairius ekonominius modelius 
 • priimti efektyvius sprendimus viešųjų finansų valdymo srityje; 
 • rinkti ir analizuoti informaciją, padedančią prognozuoti būsimus ekonomikos pokyčius; 
 • konsultuoti, norinčius vystyti nuosavą verslą ir prisidėti prie veiklos strategijos kūrimo;  
 • pritaikyti studijų metu įgytas žinias įvairiose gyvenimo srityse; 
 • orientuotis nuolat besikeičiančioje globalioje aplinkoje. 

Karjeros perspektyvos 

Turėdamas finansų ekonomikos žinių ir praktinių įgūdžių galėsi efektyviai valdyti finansus ir analizuoti ekonominius procesus tiek privačioje, tiek valstybinėje organizacijoje ar kuriant nuosavą verslą.

Galėsi dirbti:

 • analitikais, brokeriais, konsultantais bankuose;
 • finansų ir draudimo bendrovėse;
 • viešojo sektoriaus įstaigų bei privačių įmonių ekonomikos ir finansų tarnybose;
 • audito ir verslo konsultacijų kompanijose. 

Programos absolventai sėkmingai dirba finansų ir draudimo srityse, tokiose įmonėse kaip AB SEB Bankas, AB Swedbank, Danske Bank, Western UnionCognizant Technology Solutions Lithuania, KPMG Lietuva, Deloitte Lietuva, Girteka įmonių grupėje, BALTPOOL) ir kitose Lietuvos bei užsienio kapitalo organizacijose.   

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Matematinė analizė ir tiesinė algebra

6

Mikroekonomika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Verslo ekonomika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Buhalterinė apskaita

6

Finansų teisė

6

Makroekonomika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Tikimybių teorija ir matematinė statistika

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Ekonometrija

6

Elektroniniai atsiskaitymai

6

Finansų rinkų ir institucijų veikla

6

Įmonės finansai ir analizė

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Finansinių idėjų raida

6

Tarptautinės prekybos teorija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Kursinis darbas

6

Rizikos valdymas

6

Tarptautiniai finansai

6

Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Pinigų politika

6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Draudimas

6

Finansinių investicijų ir investicinių projektų valdymas

6

Finansų ir verslo informacinės sistemos

6

Finansų valdymas

6

Tarptautiniai atsiskaitymai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Praktika

18

 

Priėmimo salygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1d.)

Studijų kainos

 

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama