Aktyvaus laisvalaikio vadyba

Studijų programos kryptis
Turizmas ir poilsis
Valstybinis kodas
6121LX052
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Aktyvaus laisvalaikio vadybos studijos skirtos parengti specialistus suteikiant teorines žinias bei praktinius įgūdžius apie aktyvaus laisvalaikio industrijos organizavimą ir valdymą, paslaugų kūrimą ir teikimą įvairiose bendruomenėse bei organizacijose skirtingų poreikių tiksliniams vartotojams, sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus gyvenime ir poveikį visuomenės socio-ekonominei raidai.

Studijų programa sukurta, atsižvelgiant į  šiuolaikines aktyvaus laisvalaikio sektoriaus plėtros tendencijas, remiantis Europos Komisijos politinėmis sveikatinamojo fizinio aktyvumo gairėmis (Health Enchansing Physical Activity), poilsio gamtoje (outdoor) ir sveikatingumo (fitness) industrijų vystymosi tendencijomis, sveiko miesto koncepcija, programos „Beactive“ nuostatomis ir specialistų, turinčių tinkamus įgūdžius, poreikį.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • pritaikyti teorines žinias ir praktinius įgūdžius organizuojant aktyvaus laisvalaikio veiklas; 
  • kurti naujas paslaugas, susijusias su aktyvaus laisvalaikio organizavimu; 
  • organizuoti išskirtines keliones, išvykas ir pramogas visai šeimai; 
  • kūrybiškai spręsti, kylančias problemas ar konfliktines situacijas; 
  • kurti nuosavą verslą.  

Karjeros perspektyvos:

  • nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose aktyvaus laisvalaikio, poilsio ir pramogų paslaugas (viešosios įstaigos ir kt.);
  • rekreacinėse zonose, nacionaliniuose ir teminiuose parkuose;
  • turizmo informacijos centruose, kelionių organizavimo įmonėse bei kelionių agentūrose, viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose, poilsio kompleksuose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Studijų įvadas

3

Turizmo įvadas

6

Vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Aktyvaus laisvalaikio genezė

6

Ekonomikos teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Įvaizdžio vadyba

6

Laisvalaikio vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Ekskursijų organizavimo technologijos

6

Verslumas ir savisamda

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Fizinis aktyvumas ir sveikata

6

Judesių valdymas ir mokymas

6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

Strateginis valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Kokybės vadyba organizacijoje

6

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Aktyvaus laisvalaikio organizavimas lauke ir patalpoje

6

Kursinis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Verslo ekonomika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konfliktų studijų pagrindai

6

Laisvalaikio renginių organizavimas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Aktyvaus laisvalaikio organizacijų valdymas

6

Aplinkosaugos administravimas

6

Tarptautinių projektų vadyba

6

Turizmo geografija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Istorinė rekonstrukcija ir inscenizacija

6

Rekreacija

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Rizikos valdymas

6

Šiuolaikinės aktyvaus laisvalaikio technologijos

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Turizmo administravimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Darnaus turizmo vadyba

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Tarptautinė praktika/Praktika

15

 

 

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais  yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo tvarka

Institucinio priėmimo tvarka

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos vyksta dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.