Studentų labdaros ir paramos fondas - MRU

Studentų labdaros ir paramos fondas

Fondo globėjas – MRU garbės daktaras prof. dr. Algis Mickūnas.

Fondo lėšos skiriamos remti Mykolo Romerio universiteto studentus, kurie atstovauja universitetą įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, praktiniuose-moksliniuose seminaruose, projektuose, forumuose, dalyvauja stažuotėse, tikslinėse vasaros stovyklose, tarptautinėse konferencijose, mokslinių draugijų, meno, sporto ar kitoje akademinėje veikloje.

Paskirtis – padengti dalyvio mokestį ar kompensuoti kelionės, pragyvenimo išlaidas.

Paramos prašymo forma

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Studentų labdaros ir paramos fondas, el. p. parama@mruni.eu
Vicerektoriaus patarėja Aušra Jasiulienė, el. p. askab@mruni.eu

Studentų labdaros ir paramos fondo įstatai